Stránka projektu

Spokojená škola

Informace o projektu
Články

Workshop č. 4

V rámci projektu Spokojená škola se v úterý 30. 9. 2014 konal workshop na téma Schopnost umět...

Workshop č. 3

Jak přijmout pochvaly Lektorky: Mgr. Aneta Sirůčková, Mgr. Eva Kohoutková Lektorky se na začátku bloku seznámily...

Workshop č. 2

Vlastní sebeúcta Lektorky: Mgr. Simona Krajíčková, Mgr. Tereza Berková Na začátku bloku se žáci seznámili s...

Workshop č. 1

V rámci projektu Spokojená škola se v úterý 30. 9. 2014 konal workshop na téma Schopnost umět...

Slavnostní otevření učebny 2013

V rámci projektu „Spokojená škola“, který si klade za cíl zefektivnit výukový proces, zvýšit motivaci...
Fotogalerie
Metodiky projektu
Stáhněte si dokumenty ve formátu PDF

Metodika workshopy

Metodika – spokojená škola

Digitální učebnicový materiál + E-learning
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Německý jazyk

Digitální učebnicový materiál

01. Hlásky.slovo, věta – 2. ročník
02. Vyjmenovaná slova – 3. třída
03. Slovní druhy – 4. ročník
04. Tvarosloví – mluvnické kategorie – 5. ročník
05. Literární teorie – 6. ročník
06. Lidová slovesnost – 7. ročník
07. slohové útvary, které známe – 9.ročník
08. Skladba věty – 8.ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

E-learning

Autor: Anežka Procházková

Digitální učebnicový materiál

09. Animals – 3. ročník
10. Food and drinks – 4. ročník
11. Seasons and weather, Clothes – 5. ročník
12. The Czech Republic – 6. ročník
13. Christmas – 7. ročník
14. Free time – 8.ročník
15. jobs and future – 9. ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

E-learning

Autor: Anežka Procházková

Digitální učebnicový materiál

16. Násobení a dělení – pro 3. ročník
17. počítáme do milionu – 4.třída
18. Geometrie a jednotky délky, času a hmotnosti – 5. ročník
19. dělitelnost a desetinná čísla – 6. ročník
20. celá a racionální čísla, poměr a procenta – 7.ročník
21. mocniny a odmocniny, výrazy, lineární rovnice – 8. ročník
22. Geometrie v rovině a prostoru 9. ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

E-learning

Autor: Anežka Procházková

Digitální učebnicový materiál

23. Průběh lidského života a naše budoucí povolání – 2. třída
24. České svátky a slavnosti – 2. ročník
25. Chování v krizových situacích – 3. ročník
26. Naše město a okolí – 3. třída
27. Česká republika – 4. ročník
28. Příroda a roční období – 4. ročník
29. Česká historie – 5. ročník
30. Lidské tělo – 5. ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková
 

E-learning

Autor: Anežka Procházková

Digitální učebnicový materiál

41. Učíme se nová slovíčka – 7. r
42. Rodina – 7. r.
43. Škola a koníčky – 7. r.
44. Počítač, zvířata a čas – 8. r.
45. Dům a jeho okolí – 8. r.
46. Potraviny, vyučovací předměty a lidské tělo – 9. r.
47. Procvičujeme slovíčka – 9. r.
48. Opakujeme si oblečení a věty v minulém čase – 9. r.

Materiály ke stažení

Autor: Bc. Bianka Burianová

 
E-learning

Autor: Bc. Bianka Burianová

Materiály
Anglický jazyk
Český jazyk
Český jazyk - Dysblok + logopedie
Člověk a jeho svět
Hravá čeština
Hravá matematika
Matematika
Německý jazyk

Digitální učebnicový materiál

09. Animals – 3. ročník
10. Food and drinks – 4. ročník
11. Seasons and weather, Clothes – 5. ročník
12. The Czech Republic – 6. ročník
13. Christmas – 7. ročník
14. Free time – 8.ročník
15. jobs and future – 9. ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

Pracovní list

Autor: Bc. Bianka Burianová, Mgr. Mirka Bernardová

 

Autor: Anežka Procházková

 

Autor: Ing. Vladislava Říhová

 

E-learning

38. Restaurants, food
39. English speaking countries
40. My family and friends

Autor: Anežka Procházková

Digitální učebnicový materiál

01. Hlásky.slovo, věta – 2. ročník
02. Vyjmenovaná slova – 3. třída
03. Slovní druhy – 4. ročník
04. Tvarosloví – mluvnické kategorie – 5. ročník
05. Literární teorie – 6. ročník
06. Lidová slovesnost – 7. ročník
07. slohové útvary, které známe – 9.ročník
08. Skladba věty – 8.ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

Pracovní list

Autor: Mgr. Jaroslava Nováková

 

Autor: Mgr. Zdenka Červová

 

Autor: Mgr. Milena Zahrádková

 

Autor: Mgr. Marcela Kinská

 

E-learning

34. Nejznámější čeští spisovatelé
35. Co jsme se naučili z mluvnice na základní škole

Autor: Anežka Procházková

Digitální učebnicový materiál

23. Průběh lidského života a naše budoucí povolání – 2. třída
24. České svátky a slavnosti – 2. ročník
25. Chování v krizových situacích – 3. ročník
26. Naše město a okolí – 3. třída
27. Česká republika – 4. ročník
28. Příroda a roční období – 4. ročník
29. Česká historie – 5. ročník
30. Lidské tělo – 5. ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

Pracovní list

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.01 Domek s okny

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.02 Podzimní ovoce

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.03 Zelenina

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.04 Dopravní výchova

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.05 Udržuj pořádek

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.06 Rodina

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.07 Jarní kvetoucí byliny

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.08 Roční doby

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.09 Čas

Mgr. Jitka Mazurová – Pracovní list – 1.10 Povolání

Autor: Mgr. Jitka Mazurová

 

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 2.01 Hurá do lesa

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 2.02 Poznáš mě?

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 2.03 Všude dobře, doma nejlíp

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 2.04 Dopravní značka – pro mě hračka

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 2.05 Proti větru….

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 2.06 Jaro

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 2.07 Stromy a keře

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 2.08 Ovoce, zelenina

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 2.09 Ryby

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 2.10 Den

Autor: Mgr. Věra Havelková, PaedDr. Eva Říhová

 

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 3.01 Zebra je můj kamarád

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 3.02 Kde domov můj?

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 3.03 Prodáme to na totata…..

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 3.04 Rozvííjej se….

Mgr. Věra Havelková – Pracovní list – 3.05 Vitaminy, vitaminy…..

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 3.06 Sluneční soustava

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 3.07 Škola

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 3.08 Mláďata

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 3.09 Živočichové

PaedDr. Eva Říhová – Pracovní list – 3.10 Povolání

Autor: Mgr. Věra Havelková, PaedDr. Eva Říhová

 

Autor: Mgr. Věra Havelková

Autor: PaedDr. Eva Říhová

 

E-learning

36. Evropa
37. Dopravní výchova

Autor: Anežka Procházková

Pracovní list

Autor: Mgr. Marcela Kinská

Pracovní list

1. Hledáme cestu za zvířátky
2. Když má červík hlad
3. Jak Osa Souměrnosti rozdělila obrázky
4. Levá = pravá
5. Dej přednost v jízdě
6. Cestujeme vlakem s desítkovou soustavou
7. Násobení starých Indů
8. Dvakrát měř, jednou řež
9. Zlomky, ty jsou zábava
10. Zvířátka z farmy
11. Dřívkování pro pokročilé
12. Nakupování (do 20 000)
13. Dřívkování pro začátečníky
14. Dláždíme chodníky
15. Zajímavé zlomkoúlohy
16. Číselná křížovka 2
17. Krychlovaná
18. Číselná křížovka 1
19. Kdo má sloní paměť?
20. Ukaž, že jsi borec, umísti trojúhelník, kruh, i čtverec I
21. Ukaž, že jsi borec, umísti trojúhelník, kruh, i čtverec (pro mladší žáky)
22. Násobíme levou zadní od 2 do 5
23. Ukaž, že jsi borec, umísti trojúhelník, kruh, i čtverec II
24. Jede, jede poštovský panáček
25. Násobíme levou zadní od 6 do 9
26. S plánkem mezi stavby
27. Plánek bytu
28. Průměrujeme
29. Magická matematika
30. Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
31. Jedeme na výlet
32. Výdaje pod kontrolou
33. Kuličkiáda
34. Zajímavé obrázky v prostředí matematiky
35. Kapesné na dovolenou k moři
36. Co ukrývá čtverec, obdélník?
37. Násobilka levou zadní i po prázdninách
38. Zvířátkové počítání do 100
39. Dobré vztahy dělají přátelství
40. Nejlepší kamarádka – kalkulačka

Autor: Mgr. Magdaléna Faltinová

Digitální učební materiál

16. Násobení a dělení – pro 3. ročník
17. počítáme do milionu – 4.třída
18. Geometrie a jednotky délky, času a hmotnosti – 5. ročník
19. dělitelnost a desetinná čísla – 6. ročník
20. celá a racionální čísla, poměr a procenta – 7.ročník
21. mocniny a odmocniny, výrazy, lineární rovnice – 8. ročník
22. Geometrie v rovině a prostoru 9. ročník

Materiály ke stažení

Autor: Anežka Procházková

 

Pracovní list

2.01 Manipulace s čísly v oboru 0 – 100
2.02 Procvičování násobků
2.03 Rozklad čísel bez přechodu desítky
2.04 Rozvoj matematické představivosti
2.05 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
2.06 Procvičování násobení a dělení v oboru násobilek 1 – 5
2.07 Procvičování násobení a dělení v oboru násobilek 5-9
2.08 Sčítání a odčítání s přechodem přes 10
2.09 Rozklady a porovnávání čísel
2.10 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10 – slovní úlohy
3.01 Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 100 00
3.02 Hry s čísly
3.03 Sčítání a odčítání čísel v oboru 0-1000
3.04 Práce s daty
3.05 Porovnávání a rozklad čísel
3.06 Práce se čtvercovou sítí
3.07 Sčítání a odčítání zpaměti
3.08 Zaokrouhlování čísel na 10
3.09 Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000
3.10 Souhrnné opakování
4.01 Písemné násobení
4.02 Čtvercová síť
4.03 Geometrická křížovka
4.04 Čísla do 10 000
4.05 Zlomky
4.06 Závislosti
4.07 Římské číslice
4.08 Obvod čtverce, obvod obdélníku
4.09 Trojúhelníky
4.10 Jednotky délky
5.01 Násobilka
5.02 Záznam údajů
5.03 Čtení grafu
5.04 Tvorba grafu
5.05 Jednotky času
5.06 Zlomky
5.07 Jednotky hmotnosti
5.08 Geometrická tělesa
5.09 Desetinná čísla
5.10 Třídění dat
6.01 Dělitelnost 2, 5 a 10
6.02 Dělitelnost 4, 3 a 9
6.03 Sčítání a odčítání desetinných čísel
6.04 Násobení desetinných čísel
6.05 Dělení desetinných čísel
6.06 Úhel
6.07 Osová souměrnost
6.08 Trojúhelník
6.09 Povrch krychle a kvádru
6.10 Objem krychle a kvádru
7.01 Sčítání a odčítání zlomků
7.02 Násobení zlomků
7.03 Dělení zlomků
7.04 Sčítání a odčítání celých čísel I
7.05 Sčítání a odčítání celých čísel II
7.06 Násobení celých čísel
7.07 Dělení celých čísel
7.08 Početní výkony s celými čísly
7.09 Početní výkony s racionálními čísly
7.10 Procenta
8.01 Hrajeme si s druhou mocninou
8.02 Hrátky s odmocninou
8.03 Pythagorova věta
8.04 Poznej kruh a kružnici
8.05 Thaletova věta
8.06 Kruh a kružnice – obvod a obsah
8.07 Pracujeme s výrazy
8.08 Válec
8.09 Statistika I
8.10 Statistika II
9.01 Poznáváme lomený výraz
9.02 Počítáme lomený výraz
9.03 Řešíme lineární rovnice
9.04 Úlohy o pohybu, společné práci a směsích
9.05 Podobné útvary
9.06 Lineární rovnice se dvěma neznámými
9.07 Rostoucí a klesající funkce
9.08 Lineární funkce
9.09 Povrchy a objemy těles I
9.10 Povrchy a objemy těles II

Autor: Mgr. Pavlína Peřinová, Mgr. Magdaléna Faltinová, Mgr. Romana Blechová, Mgr. Zdeňka Tomešová

 

E-learning

31. Geometrie v rovině a v prostoru
32. Funkce
33. Statistika

Autor: Anežka Procházková

Digitální učební materiál

41. Učíme se nová slovíčka – 7. r
42. Rodina – 7. r.
43. Škola a koníčky – 7. r.
44. Počítač, zvířata a čas – 8. r.
45. Dům a jeho okolí – 8. r.
46. Potraviny, vyučovací předměty a lidské tělo – 9. r.
47. Procvičujeme slovíčka – 9. r.
48. Opakujeme si oblečení a věty v minulém čase – 9. r.

Materiály ke stažení

Autor: Bc. Bianka Burianová

 

Pracovní list

8.01 Umím barvičky, pozdravy a dny v týdnu 
8.02 Hrajeme si s čísly 
8.03 Já a moje rodina 
8.04 Hrajeme si se slovy
8.05 Ve škole
8.06 Moje záliby
8.07 Můj počítač
8.08 Zvířata
8.09 Kde, kdy a kolik
8.10 Závěrečné opakování
9.01 Hrajeme si s předložkami
9.02 Náš den
9.03 Potraviny
9.04 Moje škola
9.05 Naše tělo
9.06 Ověřování znalostí
9.07 Ve městě
9.08 Počasí
9.09 Perfektum
9.10 Závěrečné opakování

Autor: Bc. Bianka Burianová

 

E-learning

49. Opakujeme si slovíčka, rozšiřujeme si znalosti o Německu – 8.r
50. Opakujeme si slovíčka, rozšiřujeme si znalosti o Rakousku – 9.r

Autor: Bc. Bianka Burianová