Upozornění pro rodiče a žáky

Po dobu uzavření školy z důvodu nařízení vlády bude kancelář školy otevřena

pondělí, středa, čtvrtek od 8:00-12:00 hod

O škole

O škole

Základní kámen školy byl položen 6. října 1972 a 27. srpna 1976 byla slavnostně otevřena.

Po dobu své existence získala škola řadu význačných úspěchů v různých sportovních, jazykových a pěveckých soutěžích.

Časopis Raflet

2. číslo

listopad-prosinec 2019

Statistiky

0
tříd ve škole
0
žáků
0
pedagogů
0%
spokojených rodičů

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.403.308,- Kč.