Upozornění pro rodiče a žáky

  • Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd se bude konat ve středu 7. června 2023 v 15.00hod. Třídní učitelky si vyzvednou rodiče před budovou školy. Seznamy žáků budou vyvěšeny bezprostředně před schůzkou na nástěnce při vstupu do školy.
  • Konzultační odpoledne pro rodiče proběhne 8. června 2023 od 16.30hod. 

O škole

O škole

Základní kámen školy byl položen 6. října 1972 a 27. srpna 1976 byla slavnostně otevřena.

Po dobu své existence získala škola řadu význačných úspěchů v různých sportovních, jazykových a pěveckých soutěžích.

Časopis Raflet

2. číslo

listopad-prosinec 2019

Statistiky

0
tříd ve škole
0
žáků
0
pedagogů
0%
spokojených rodičů

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO  PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených  školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční  výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022722, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a na extrakurikulární a rozvojové aktivity.  Celková výše podpory činí 1.895.471,- Kč.

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.403.308,- Kč.