Upozornění pro rodiče a žáky

  • V letošním školním roce jsou konzultační hodiny každou středu 14.00-15.00 hod. po předchozí domluvě.
  • Od října se koná Klubíčko předškoláka. První schůzka je ve středu 4.10.2023 před 15.00 hod před školou. Více info zde.
  • Konzultační odpoledne pro rodiče proběhne 23. 11. 2023 16.30hod.
  • Zveme Vás na tradiční Sídlištní vánoční jarmark, který se letos koná ve čtvrtek 7.12.2023 od 15-18.00hod. Více zde.
  • Během stávky učitelů v pondělí 27.11.2023 bude normálně probíhat výuka podle platného rozvrhu. V normálním provozu je i školní jídelna a školní družina. 

Školní družina

Zobrazit další

Podzim ve družině

Ve školní družině se od začátku školního roku udála spousta pěkných akcí. Za nejlepší bych zmínila výtvarnou soutěž, projekt jablko, drakiádu a nejúspěšnější byla cesta za pokladem. Všechna oddělení ŠD vyrazila hledat poklad jinou cestou, žáci plnili hodně úkolů a odpovídali na záludné otázky. Na konci naší zdařilé akce čekal na děti poklad v podobě...
Read More

Statistiky

0
tříd ve škole
0
žáků
0
pedagogů
0%
spokojených rodičů

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO  PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených  školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční  výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022722, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a na extrakurikulární a rozvojové aktivity.  Celková výše podpory činí 1.895.471,- Kč.

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.403.308,- Kč.