Upozornění pro rodiče a žáky

Vedení školy a celý učitelský sbor přeje všem svým žákům krásné prázdniny a rodičům oddech od školy a pohodovou dovolenou.

Otevírací doba školy během prázdnin
V následující dny bude škola otevřena od 8.30-11.00hod.
(st 1. 7., čt 2. 7., čt 9. 7., čt 16. 7., čt 6. 8., čt 13. 8., čt 25. 8. )
Od 26.8. pak denně od 8.00-12.00hod.

O škole

O škole

Základní kámen školy byl položen 6. října 1972 a 27. srpna 1976 byla slavnostně otevřena.

Po dobu své existence získala škola řadu význačných úspěchů v různých sportovních, jazykových a pěveckých soutěžích.

Časopis Raflet

5. číslo

květen-červen 2019

Statistiky

0
tříd ve škole
0
žáků
0
pedagogů
0%
spokojených rodičů

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.403.308,- Kč.