Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče

každou středu 14.30 – 15.30hod.

V letošním školním roce mohou žáci i rodiče využít konzultační hodiny všech vyučujících.

Tyto hodiny slouží jak pro žáky k dovysvětlení probraného učiva, tak pro rodiče k podání informací o prospěchu a chování dítěte.