Stránka projektu

EU peníze školám

Informace o projektu

Projekt EU peníze školám

Název projektu: Nová šance

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0851

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvková

organizace

IČ příjemce: 70926298

Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2011

Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2013

Celková výše finanční podpory: 2 044 597,00

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, v oblasti cizích jazyků, prostřednictvím digitálních technologií, v oblasti matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti. Dalším cílem projektu bylo snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické primární prevence, který byl zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole.

Digitální učebnicový materiál
Člověk a jeho svět - 1. ročník
Člověk a jeho svět - 2. ročník
Člověk a jeho svět - 3. ročník
Člověk a jeho svět - 4. ročník
Člověk a jeho svět - 5. ročník
Český jazyk - 1. ročník
Český jazyk - 2. ročník
Český jazyk - 3. ročník
Český jazyk - 4. ročník
Český jazyk - 5. ročník
Anglický jazyk - 3. ročník
Anglický jazyk - 4. ročník
Anglický jazyk - 5. ročník
Anglický jazyk - 6. ročník
Anglický jazyk - 7. ročník
Anglický jazyk - 8. ročník
Anglický jazyk - 9. ročník
Německý jazyk - 8. ročník
Barevná angličtina - 1.- 2. ročník
Člověk a jeho svět - 1. - 5. ročník
Český jazyk - 1. - 4. ročník
Český jazyk - 6. - 9. ročník
Český jazyk a literatura - 6. - 9. ročník
Dějepis - 6. - 9. ročník
Fyzika - 6. - 9. ročník
Hudební výchova - 1. - 5. ročník
Hudební výchova - 6. - 9. ročník
Informatika - 6. - 9. ročník
Matematika - 1. - 5. ročník
Matematika - 6. - 9. ročník
Přírodopis - 7., 9. ročník
Výtvarná výchova - 6. - 9. ročník
Zeměpis - 6. -9. ročník
Matematika - 1. - 5. ročník
Geometrie - 1. - 5. ročník
Matematika - 6. - 9. ročník
Geometrie - 6. -9. ročník
Člověk a jeho svět - 1. - 5. ročník
Fyzika - 6. - 9. ročník
Chemie - 6. - 9. ročník
Přírodopis - 6. - 9. ročník
Finanční gramotnost - 6. - 9. ročník
Finanční gramotnost - 8. - 9. ročník

VY_12_INOVACE_ČAJS.2
Autor: Mgr. Jaroslava Nováková

 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.01 – prezentace – stromy, keře, plody
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.02 – opakování – stromy
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.03 – křížovka – modřín
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.04 – opakování – stromy, plody
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.05 – kalendář přírody
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.06 – kalendář přírody – test
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.07 – listy stromů
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.08 – prezentace – podzim
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.09 – podzim – opakování
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.10 – podzim – opakování
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.11 – prezentace – savci, ptáci
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.12 – čtyřsměrka – zelenina
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.13 – čtyřsměrka – ovoce
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.14 – křížovka – rodina
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.15 – opakování – savci, ptáci
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.16 – prezentace – zima – roční období
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.17 – křížovka – Vánoce
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.18 – prezentace – Vánoce
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.19 – křížovka – Praha
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.20 – popis lidského těla – hlava
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.21 – popis lidského těla
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.22 – prezentace – roční období
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.23 – orientace v čase – kalendář
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.24 – týden
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.25 – části dne
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.26 – křížovka – hodiny
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.27 – hodiny – určování času
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.28 – prezentace – jaro
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.29 – hodiny – zápis času
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.30 – hodiny – zápis času
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.31 – křížovka – sněženka
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.32 – prezentace – jarní rostliny
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.33 – hospodářská zvířata
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.34 – hospodářská zvířata – test
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.35 – křížovka – kur domácí
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.2.36 – čtyřsměrka – domácí ptáci

VY_12_INOVACE_ČAJS.3
Autor: PaedDr. Eva Říhová

 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.01 Sluneční soustava (Podmínky života na Zemi)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.02 Lidské výtvory (Svět kolem nás)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.03 Živá a neživá přírodnina (Svět kolem nás)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.04 Živé a neživé přírodniny (Svět kolem nás)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.05 Zboží (Lidské výtvory)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.06 Lidský život (Zdraví)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.07 Lidské tělo (Naše tělo)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.08 Strava (Pečuji o zdraví)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.09 Vnitřní ústrojí člověka (Žijeme zdravě)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.10 Smysly (Žijeme zdravě)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.11 Třídění rostlin (Rostliny)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.12 Dýchání rostlin a člověka (Rostliny)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.13 Plody (Rostliny)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.14 Orientace v okolí školy (Orientace v krajině)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.15 Pravidla chování (Škola)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.16 Nymburk dnes (Obec)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.17 O Nymburce (Obec)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.18 Sousedé ČR (Jsme Evropané)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.19 Okolní obce (Orientace v krajině)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.20 Já a můj kamarád (Spolužáci)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.21 Povolání pro muže (Povolání)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.22 Povolání pro ženu (Povolání)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.23 Skupenství vody (Koloběh vody v přírodě)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.24 Voda (Koloběh vody v přírodě)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.25 Vzduch (Podmínky života na Zemi)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.26 Půda (Podmínky života na Zemi)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.27 Stěhovaví ptáci (Živočichové)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.28 Jarní květiny (Rostliny)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.29 Soutěž čerta s andělem (Minulost v naší obci)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.30 Eliška Přemyslovna v Nymburce (Minulost v naší obci)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.31 Stará nymburská vodárna (Minulost v naší obci)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.32 Savci a ptáci (Živočichové)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.33 Zvířecí rodiny (Živočichové)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.34 Obratlovci (Živočichové)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.35 Nemoc a úraz (Zdraví)
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.3.36 Já a moje kamarádka (Spolužáci)

VY_12_INOVACE_ČAJS.4
Autor: Mgr. Hana Moravcová

 • VY_(12)_INOVACE_ČAJS.(4).01 – Houby – určování hub na základě popisu – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_ČAJS.(4).02 – Houby – popis plodnice houby – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).03 – Společenstvo polí – Hospodářské rostliny (Olejniny, Jeteloviny, Zelenina, Průmyslové rostliny) – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).04 – Společenstvo polí – Hospodářské rostliny (Obilniny, Okopaniny, Luskoviny) – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).05 – Společenstvo polí – osmisměrka – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).06 – Byliny – význam částí kvetoucích bylin – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).07 – Společenstvo polí – test – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).08 – Společenstvo vod – osmisměrka – Společenstvo živých organismů
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).09 – Příroda v zimě – tajenka – Život v zimní přírodě
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).10 – Jarní květiny – osmisměrka – Rostliny a živočichové na jaře
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).11 – Byliny a dřeviny – popis – Rostliny a živočichové na jaře
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).12 – Co nám roste na louce – Rostliny a živočichové na jaře
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).13 – Naši ptáci – tažní – osmisměrka – Rostliny a živočichové na jaře
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).14 – Naši ptáci – stálí – osmisměrka – Rostliny a živočichové na jaře
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).15 – Léčivé byliny – osmisměrka – Rostliny a živočichové v létě
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).16 – Hmyz – osmisměrka – Rostliny a živočichové v létě
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).17 – Česká republika – kvíz – Naše vlast
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).18 – Kraje a krajská města ČR – Naše vlast
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).19 – Povrch České republiky – křížovka – Povrch České republiky
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).20 – Nejvyšší vrcholy českých pohoří – osmisměrka – Povrch České republiky
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).21 – Pohoří České republiky – tajenka – Povrch České republiky
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).22 – Vodstvo České republiky – tajenka – Vodstvo České republiky
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).23 – Opakování povrchu a vodstva České republiky . test
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).24 – Počasí a podnebí, půdy a zemědělství v České republice – tajenka
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).25 – Nerostné bohatství a průmysl v České republice – tajenka
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).26 – Národní parky na území České republiky
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).27 – Praha – hlavní město České republiky – tajenka – Cestujeme po naší vlasti
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).28 – Pranostiky – Projektový den advent
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).29 – České země v pravěku – kvíz – Pravěk
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).30 – Příchod Slovanů – kvíz – Středověk
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).31 – Pověsti – Naše nejstarší minulost
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).32 – Velkomoravská říše – kvíz
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).33 – Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – kvíz
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).34 – Vláda přemyslovských králů – kvíz
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).35 – Český stát za vlády Lucemburků – kvíz
 • VY_(12)_INOVACE_(ČAJS).(4).36 – Život ve středověku – kvíz

VY_12_INOVACE_ČAJS.5
Autor: Mgr. Věra Havelková

 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.01 – Poznáš ho?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.02 – Země
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.03 – Svět
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.04 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.05 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.06 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.07 – Zvířecí kvíz
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.08 – Osmisměrka – citát…
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.09 – Dětenice
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.10 – Osmisměrka – hl. města stř. Evropy
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.11 – Kostra
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.12 – Rudolf II.
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.13 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.14 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.15 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.16 – Víš nebo nevíš?
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.17 – Pevnina, moře, vzduch
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.18 – Tajuplný svět zvířat
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.19 – Krutá zvířata
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.20 – Svět zvířat
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.21 – Rozmanitá potrava
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.22 – Zajímavosti, sousedé ČR
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.23 – Křížovka – V.M.Kramerius
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.24 – Sluneční soustava
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.25 – Evropa – mapa
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.26 – Ryby
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.27 – ČR – mapa
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.28 – Osmisměrka – planety sluneční soustavy
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.29 – „Všehochuť“
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.30 – Doplňovačka – planety
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.31 – Vesmír
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.32 – Měsíc
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.33 – Evropa – mapa
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.34 – Významné události
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.35 – Olympijské kruhy
 • VY_12_INOVACE_ČAJS.5.36 – Křížovka – A.Einstein

VY_12_INOVACE_ČJ.1
Autor: Mgr. Zdenka Červová

 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.01 Pohádkové dvojice
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.02 Pohádkové postavy
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.03 Obrázky z pohádek
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.04 Slova s m
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.05 Slova s p
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.06 Slova s t
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.07 Slova se s
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.08 Samohlásky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.09 Obrázky k samohláskám
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.10 Skládání slabik
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.11 Obrázky a slabiky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.12 Slabiky a obrázky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.13 Jména chlapců
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.14 Křížovka – slabiky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.15 Obrázková křížovka
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.16 Skládání jmen
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.17 Význam předložek
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.18 Psaní slabik
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.19 Slova slabiky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.20 Variace křestních jmen
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.21 Doplňování slov do vět
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.22 Tvoření odpovědí
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.23 Zvuky zvířat
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.24 Části stromu
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.25 Jídlo a nápoje
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.26 Jména kluků
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.27 Doplňování slov
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.28 Význam slov ve větách
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.29 Tvoření vět
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.30 Osmisměrka – názvy zvířat
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.31 Pohádka O veliké řepě
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.32 Tvoření slov
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.33 Slova opačného významu
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.34 Křížovka
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.35 Křížovka
 • VY_12_INOVACE_ČJ.1.36 Rostliny a jejich plody

VY_12_INOVACE_ČJ.2
Autor: Mgr. Jaroslava Nováková

 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.01 přísloví- přiřazování k příběhům
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.02 Honzíkova cesta – křížovka
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.03 Honzíkova cesta – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.04 přísloví
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.05 tvoření otázek
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.06 Honzíkova cesta – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.07 Honzíkova cesta – doplnění textu
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.08 věty tázací
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.09 bajka – úvod
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.10 pořadí vět – sloh
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.11 přepis vět – doplnění
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.12 přísloví
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.13 Honzíkova cesta – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.14 druhy vět
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.15 bajka – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.16 pořadí vět – sloh
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.17 bajka – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.18 druhy vět
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.19 bajka, práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.20 samohlásky, souhlásky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.21 Honzíkova cesta – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.22 sestavování vět
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.23 sestavování vět
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.24 přísloví – kartičky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.25 slabiky bě, pě, vě, mě
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.26 pranostika
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.27 Honzíkova cesta – práce s textem
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.28 měkké, tvrdé souhlásky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.29 měkké, tvrdé souhlásky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.30 přesmyčky slov, hranice slov
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.31 doplnění písmen do slov – písnička
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.32 hranice slov
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.33 luštěnky – číslovky, vlastní jména
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.34 hra se slovy – podstatná jména
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.35 hra se slovy – podstatná jména
 • VY_12_INOVACE_ČJ.2.36 podstatná jména

VY_12_INOVACE_ČJ.3
Autor: PaedDr. Eva Říhová

 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.01 Pověst O Čechovi (vyjmenovaná slova po B)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.02 Byt (vyjmenovaná slova po B)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.03 Fyzika (vyjmenovaná slova po F)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.04 O Libuši (vyjmenovaná slova po L)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.05 Hra se slovy B (vyjmenovaná slova po B)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.06 Housenka ( pořádek slov ve větě)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.07 Podzim ( pořádek slov ve větě)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.08 Komíny (psaní u, ů, ú)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.09 O Horymírovi (vyjmenovaná slova po M)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.10 Myš (vyjmenovaná slova po B, F, L, M)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.11 Plyš (vyjmenovaná slova po B, F, L, M)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.12 Rébusy B (vyjmenovaná slova po B)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.13 Rébusy L (vyjmenovaná slova po L)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.14 Rébusy M (vyjmenovaná slova po M)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.15 Rébusy P (vyjmenovaná slova po P)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.16 Rébusy S (vyjmenovaná slova po S)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.17 Rébusy V (vyjmenovaná slova po V)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.18 Mlýn (vyjmenovaná slova po B, L)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.19 Býk (vyjmenovaná slova po B, L)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.20 Bílek (vyjmenovaná slova po B)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.21 Zvířecí řeč ( citoslovce)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.22 Cizí jazyky (abeceda)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.23 Princezna (nadřazený význam slov)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.24 Ukazatel (vyjmenovaná slova po L)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.25 Balóny (vyjmenovaná slova po B)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.26 Obloha (vyjmenovaná slova po M)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.27 Strom (vyjmenovaná slova po P)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.28 Chobotnice (vyjmenovaná slova po S)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.29 Vodník (vyjmenovaná slova po V)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.30 Dům (vyjmenovaná slova po Z)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.31 Žebříky (nadřazený význam slov)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.32 Pohádkové postavy (postavy z pohádek)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.33 Zájmena (zájmena)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.34 Sluníčko (přídavná jména)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.35 Sněhulák (přídavná jména, slovesa)
 • VY_12_INOVACE_ČJ.3.36 Jak píšu (příslovce)

VY_12_INOVACE_ČJ.4
Autor: Mgr. Hana Moravcová

 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).01 – Synonyma I – slova podobného významu – Nauka o slově
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).02 – Synonyma II – slova podobného významu – Nauka o slově
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).03 – Synonyma III – slova podobného významu – křížovka – Nauka o slově
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).04 – Antonyma I – slova opačného významu – Nauka o slově
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).05 – Antonyma II – slova opačného významu – Nauka o slově
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).06 – Přísloví – Literární výchova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).07 – Pohádky – Literární výchova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).08 – Vyjmenovaná slova po B – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).09 – Vyjmenovaná slova po B – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).10 – Vyjmenovaná slova po L – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).11 – Vyjmenovaná slova po L – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).12 – Vyjmenovaná slova po M – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).13 – Vyjmenovaná slova po M – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).14 – Vyjmenovaná slova po P – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).15 – Vyjmenovaná slova po P – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).16 – Vyjmenovaná slova po S – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).17 – Vyjmenovaná slova po S – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).18 – Vyjmenovaná slova po V – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).19 – Vyjmenovaná slova po V – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).20 – Vyjmenovaná slova po Z – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).21 – Vyjmenovaná slova po Z – třídění na skupiny – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).22 – Vyjmenovaná slova – opakování – Vyjmenovaná slova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).23 – Pohádky – autoři pohádek a pohádkoví hrdinové – křížovka – Literární výchova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).24 – Rčení – Literární výchova
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).25 – Přehled slovních druhů – schéma – Slovní druhy
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).26 – Slovní druhy – třídění – Slovní druhy
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).27 – Pády podstatných jmen – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).28 – Podstatná jména – rod střední – vzory – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).29 – Podstatná jména – rod ženský – vzory – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).30 – Podstatná jména – rod mužský – životný / neživotný – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).31 – Podstatná jména – rod mužský – vzory – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).32 – Určování rodu a vzoru podstatných jmen I – přesmyčky (oblečení) – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).33 – Určování rodu a vzoru podstatných jmen II – přesmyčky (nádobí) – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).34 – Určování rodu a vzoru podstatných jmen III – přesmyčky (zvířata) – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).35 – Určování rodu a vzoru podstatných jmen IV – přesmyčky (pohádkové postavy) – Podstatná jména
 • VY_(12)_INOVACE_(ČJ).(4).36 – metodika

VY_12_INOVACE_ČAJS.5
Autor: Mgr. Věra Havelková

 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.01 – Pohádky I. – literatura
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.02 – Pohádky II. – literatura
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.03 – Pohádky I. + II. – literatura
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.04 – Jak se sestry rozhodly – slova, kt. tam nepatří – ml. kategorie
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.05 – Z lásky zrozená – slova, kt. tam nepatří – ml. kategorie
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.06 – Dívka se zlatými vlasy – slova, kt. tam nepatří – ml. kategorie
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.07 – Pexeso – jazyky příbuzné
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.08 – Na houbách – VS, shoda
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.09 – Osmisměrka – zábava – rodina, manželství
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.10 – Pseudonymy – zábava
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.11 – V lese – podstatná jména
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.12 – Rčení – pranostiky – VS, podst.jména r.muž.
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.13 – Slova – význam
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.14 – Květen – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.15 – Červen – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.16 – Červenec – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.17 – Srpen – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.18 – Září – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.19 – Říjen – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.20 – Listopad – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.21 – Prosinec – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.22 – Leden – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.23 – Únor – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.24 – Březen – hry se jmény
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.25 – Duben
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.26 – Pohádka tulácká – literatura, souvětí, synonyma
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.27 – Babka + dědek – podst.+ příd.jména, slovesa
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.28 – Osmisměrka – zábava – hymna
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.29 – Čert a Káča – čárky v souvětí
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.30 – Moudrá sova 1 – předpona –vy,vý
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.31 – Moudrá sova 2 – zábava
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.32 – Moudrá sova 3 – zábava – číslovky
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.33 – Písničky – zájmena
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.34 – Slovesa – rozkazovací způsob
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.35 – Křížovka – zábava – B.Němcová – Babička
 • VY_12_INOVACE_ČJ.5.36 – Ludvík XIII. – zdvojené souhlásky

VY_22_INOVACE_AJ.3
Autor: Bianka Burianová

 • VY_22_INOVACE_AJ.3.01 Slovní zásoba (mezinár. slova, číslovky, abeceda)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.02 Barvy (názvy barev)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.03 Jména (dívčí a chlapecká jména)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.04 Hodiny (určování času)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.05 Hudební nástroje (názvy hudebních nástrojů)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.06 Tajné písmo (rozluštění dopisu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.07 Podstatná jména (množ. číslo podst. jmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.08 Školní potřeby (názvy školních potřeb)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.09 Moje třída (součásti třídy)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.10 Pokyny (druhy pokynů)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.11 Otázky (druhy otázek)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.12 Můj počítač (části počítače)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.13 Počítáme (matematické příklady slovem)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.14 Matematické příklady (řešení matematic. příkladů)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.15 Přiřazování ( přiřazování textů k obrázkům)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.16 Náš dům, náš byt (místnosti domu či bytu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.17 Zvířata (názvy zvířat)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.18 Zvířata (popis zvířat)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.19 Krmivo pro zvířata (co mají ráda zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.20 Petrův psací stůl (co má Petr na svém psacím stole)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.21 Lexikon zvířat (věk zvířat)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.22 Hra se slovy (nehodící se slova)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.23 Dopis (korektura textu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.24 Rodokmen (jména rodinných příslušníků)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.25 Přesmyky (skládání slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.26 Tázací zájmena (druhy tázacích zájmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.27 Křížovka (slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.28 Koníčky (popis obrázků)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.29 Rozhovory (vhodná slova)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.30 Kvíz (všeobecné znalosti)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.31 Hádanka (hádanka s nápovědou)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.32 Na farmě (zvuky zvířat)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.33 Členové rodiny (místo působení členů rodiny)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.34 Hádanka (hra s abecedou)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.35 Slovní zásoba (překlad slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.3.36 Dopravní prostředky (druhy dopravních prostředků)

VY_22_INOVACE_AJ.4
Autor: Ing. Vladislava Říhová

 • VY_22_INOVACE_AJ.4.01 Tajenka (slovní zásoba – pokyny ve třídě a školní potřeby)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.02 Rébusy (slovní zásoba – pokyny ve třídě a školní potřeby)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.03 Rébusy (slovní zásoba – jídlo a pití)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.04 Rébusy (slovní zásoba – jídlo a pití)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.05 Sloveso „to like“ a slovní zásoba – jídlo a pití
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.06 Hádanky a rébusy (slovní zásoba – domácí zvířátka)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.07 Hádanky a rébusy (slovní zásoba – domácí zvířátka)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.08 Popis osoby a slovní zásoba – jídlo a pití
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.09 Čtyřsměrka (slovní zásoba – opaky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.10 Sloveso „to be“ a „to Have“ a slovní zásoba – opaky
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.11 Doplňování (slovní zásoba – jídlo a pití)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.12 Sloveso „to be“ a „to have“ a slovní zásoba – jídlo a pití
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.13 Tvoření vět (čas přítomný prostý)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.14 Sloveso „to be“ a „to have“
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.15 Doplňování – sloveso „to be“ a „to have“
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.16 Slovní zásoba – barvy, čísla, zvířata, dny, dům, sporty
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.17 Doplňování písmen (slovní zásoba – lidské tělo, čísla)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.18 Doplňování písmen (slovní zásoba – barvy, zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.19 Doplňování písmen (slovní zásoba – zvířata, školní potřeby)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.20 Osobní a přivlastňovací zájmena a slovní zásoba – lidské tělo
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.21 Hádanky a doplňování (slovní zásoba – školní předměty, zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.22 Vyřazování slov (slovní zásoba – zvířata, rodiny, dopravní prostředky, zájmy, školní potřeby, měsíce, dny)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.23 Čísla (porovnávání a doplňování)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.24 Dům a předměty v domě
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.25 Rébusy (slovní zásoba – dům, místnosti a předměty v domě)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.26 Čísla
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.27 Určování času
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.28 Tajenka (slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.29 Tajenka (slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.30 Rébusy (slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.31 Rébusy (slovní zásoba – lidské tělo)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.32 Housenka (slovní zásoba – dopravní prostředky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.33 Housenka (slovní zásoba – moje koníčky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.34 Rozřazování (slovní zásoba – ovoce a zelenina, školní věci, zvířata, oblečení, místnosti v domě, dny)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.35 Slovesa „to be“, „to have“ a „can“ (krátké kladné a záporné odpovědi)
 • VY_22_INOVACE_AJ.4.36 Přiřazování (podstatná jména a osobní zájmena)

VY_22_INOVACE_AJ.5
Autor: Mgr. Mirka Bernardová

 • VY_22_INOVACE_AJ.5.01 – Osmisměrka (slovní zásoba – části lidského těla)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.02 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.03 – Zařazování slov podle významu (slovní zásoba – rodina, dům, školní pomůcky, zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.04 – Porovnávání českých a anglických vět (vyhledávání chyb v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.05 – Osmisměrka (slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.06 – Doplňování vhodných slov do vět (konverzační hodiny; vypravování)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.07 – Vybírání vhodných slov (přídavná jména)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.08 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.09 – Doplňování slov do vět podle obrázků (tvoření vět)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.10 – Tvoření slov( význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.11 – Kreslení obrázků na základě anglického textu (smysl souvislého anglického textu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.12 – Luštění slov a zašifrovaných vět (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.13 – Osmisměrka (slovní zásoba – povolání)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.14 – Zařazování slov podle významu (slovní zásoba – názvy obchodů a zboží)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.15 – Přiřazování vhodných výrazů a tvoření vět (slovní zásoba – roční období)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.16 – Osmisměrka (slovní zásoba – rodina)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.17 – Had – hledání vět (tvoření vět)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.18 – Had – hledání vět (tvoření vět)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.19 – Osmisměrka (slovní zásoba – oblečení)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.20 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.21 – Zařazování slov podle významu (slovní zásoba – sport, školní předměty, povolání)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.22 – Osmisměrka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.23 – Pojmenování skupin slov (význam slov a slovních skupin)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.24 – Vyhledávání údajů v textu (smysl souvislého anglického textu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.25 – Vláčky – sestavování vět (slovosled v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.26 – Označování správných vět (vyhledávání chyb v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.27 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.28 – Kytičky – zařazování slov (slovní druhy)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.29 – Tvoření slov (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.30 – Kreslení obrázků dle anglických pokynů (slovní zásoba – barvy, číslovky, předložky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.31 – Osmisměrka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.32 – Spojování slov (význam slov, tvoření sousloví)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.33 – Zvířata v šifrách (tvoření slov, slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.34 – Tvoření vět (tvoření vět na základě daných údajů)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.35 – Tvoření rozhovorů (konverzační hodiny)
 • VY_22_INOVACE_AJ.5.36 – Porovnávání anglických a českých vět (vyhledávání chyb v překladu z angličtiny do češtiny)

VY_22_INOVACE_AJ.6
Autor: Ing. Vladislava Říhová

 • VY_22_INOVACE_AJ.6.01 Časování sloves „to be“ a „to have“
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.02 Doplňování (sloveso „to be“ a „to have“ a slovní zásoba – jídlo, povolání, zvířata a hudební nástroje)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.03 Moje koníčky a sloveso „to like“
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.04 Dvousměrka (slovní zásoba – sporty)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.05 Rébusy (slovní zásoba – vyučovací předměty, čísla, dny, měsíce)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.06 Rébusy (slovní zásoba – pokyny ve třídě)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.07 Rébusy (slovní zásoba – lidské tělo, zvířata, barvy, povolání, dům, školní potřeby a čísla)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.08 Doplňování (slovesa „to be“, „to have“, „can“ a „must“)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.09 Rébusy (sloveso „to be“ a „to have“, slovní zásoba – tělo, zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.10 Rébusy (slovesa „to be“, „to have“, „can“ a významová slovesa v čase přítomném prostém)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.11 Tvoření vět (slovesa „to be“, „to have“ a významová slovesa v čase přítomném prostém)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.12 Sloveso „to like“ a slovní zásoba – vyučovací předměty, dům)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.13 Slovní zásoba – koníčky, tělo, město, oblečení a měsíce
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.14 Slovesa „to be“, „to have“, „can“ a významová slovesa v čase přítomném prostém
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.15 Hádanky (slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.16 Hádanky (slovní zásoba – zvířata)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.17 Slovesa (čas přítomný prostý, přítomný průběhový a minulý prostý)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.18 Slovesa (čas přítomný prostý, přítomný průběhový a minulý prostý)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.19 Čísla (doplňování a spojování)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.20 Množné číslo podstatných jmen
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.21 Tajenka (slovní zásoba – jídlo, barvy, oblečení, zvířata, dopravní prostředky, lidské tělo)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.22 Tajenka (slovní zásoba – školní potřeby)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.23 Tajenka (slovní zásoba – dopravní prostředky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.24 Slovesa „to be“, „to have“ a „can“
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.25 Tajenka (slovní zásoba – názvy dnů a měsíců)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.26 Osmisměrka (slovní zásoba – školní potřeby)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.27 Hádanky (slovní zásoba – dny, měsíce a roční období)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.28 Osmisměrka (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.29 Sloveso „to be“ (krátké kladné a záporné odpovědi)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.30 Sloveso „to be“ a významová slovesa v čase přítomném prostém a minulém prostém
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.31 Osmisměrka (slovní zásoba – oblečení)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.32 Sestavování vět (sloveso „to be“ a „to have“)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.33 Sestavování vět (sloveso „to be“ a „to have“)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.34 Sestavování vět (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.35 Významová slovesa (přítomný čas průběhový a prostý)
 • VY_22_INOVACE_AJ.6.36 Významová slovesa (přítomný čas průběhový a prostý)

VY_22_INOVACE_AJ.7
Autor: Ing. Vladislava Říhová

 • VY_22_INOVACE_AJ.7.01 Dvousměrka (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.02 Tabulka (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.03 Rébusy (rozkazovací způsob)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.04 Výběr vhodného slova a doplňování logických řad (slovní zásoba –  oblečení, tělo, opaky, jídlo, čísla)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.05 Rozkazovací způsob a výběr nevhodného slova v logické řadě
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.06 Datumy a letopočty
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.07 Tvoření vět (vazba „there is“, „there are“)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.08 Přídavná jména (opaky) a datumy
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.09 Pořádek slov ve větě oznamovací a otázce (tvoření vět) VY_22_INOVACE_AJ.7.10 Určování času a slovesa (záporné tvary v čase přítomném prostém,  přítomném průběhovém, minulém prostém a způsobová slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.11 Předložky a slovní zásoba – vyučovací předměty
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.12 Určování času 
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.13 Slovesa (čas přítomný prostý a minulý prostý)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.14 Stupňování dlouhých přídavných jmen
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.15 Slovesa „see“, „hear“ a způsobové sloveso „can“
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.16 Slovní zásoba – poskytování osobních údajů
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.17 Tajenka (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.18 Stupňování přídavných jmen (přídavná jména krátká, dlouhá a  nepravidelná)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.19 Oblečení
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.20 Tvoření slov se slabikou „ma“ uprostřed a na začátku slova
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.21 Slovesa (krátké odpěvědi v čase přítomném prostém a minulém  prostém)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.22 Slovesa (krátké odpěvědi v čase přítomném prostém, minulém  prostém a budoucím)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.23 Osmisměrka (nepravidelná slovesa – minulá příčestí) 
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.24 Doplňování výrazů „some“ a „any“ 
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.25 Tvoření slov se slabikou „li“ uprostřed a na začátku slova
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.26 Doplňování výrazů „How much“ a „How many“
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.27 Tajenka (příčestí minulá pravidelných a nepravidelných sloves)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.28 Doplňování (příčestí minulá nepravidelných sloves)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.29 Osmisměrka (stupňování přídavných jmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.30 Doplňování (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.31 Dvousměrka (slovní zásoba – názvy zemí)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.32 Doplňování (předložky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.33 Sestavování vět (slovesa v čase přítomném prostém,   předpřítomném a minulém prostém)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.34 Tajenka (slovesa – čas přítomný prostý a minulý prostý)
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.35 Nepravidelná slovesa
 • VY_22_INOVACE_AJ.7.36 Tajenka (slovní zásoba – zvířata, oblečení, tělo, jídlo, dopravní  prostředky, město)

VY_22_INOVACE_AJ.8
Autor: Mgr. Mirka Bernardová

 • VY_22_INOVACE_AJ.8.01 – Porovnání anglických a českých vět (vyhledávání chyb v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.02 – Osmisměrka (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.03 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.04 – Zařazování slov a jejich doplňování do vět (pravidelná a nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.05 – Tvoření slov (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.06 – Přiřazování slov a jejich doplňování do vět (slova opačného významu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.07 – Osmisměrka (slovní zásoba – zeměpisné názvy)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.08 – Tvoření vět (slovosled v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.09 – Doplňování přídavných jmen (stupňování přídavných jmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.10 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.11 – Doplňování slov do vět (slovesné tvary)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.12 – Označení správných odpovědí a vyluštění šifry (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.13 – Osmisměrka (zájmena, předložky, spojky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.14 – Přiřazování slov podle významu (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.15 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.16 – Označení správných vět a vyluštění šifry (vyhledávání chyb v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.17 – Doplňování číslovek (číslovky základní a řadové)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.18 – Seřazování vět a vyluštění šifry (konverzační hodiny – rozhovory)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.19 – Přiřazování slov podle významu (synonyma)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.20 – Osmisměrka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.21 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.22 – Zařazování slov (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.23 – Označení správného řešení a vyluštění šifry (věty podmínkové a vztažné)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.24 – Zařazování zájmen (zájmena)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.25 – Osmisměrka (množné číslo podstatných jmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.26 – Doplňování slov do vět (slovesný rod trpný)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.27 – Osmisměrka (slovní zásoba – vlastnosti člověka)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.28 – Doplňování slov podle slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.29 – Spojování otázek a odpovědí a vyluštění šifry (konverzační hodiny)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.30 – Porovnávání anglických a českých vět (vyhledávání chyb v českém překladu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.31 – Zařazování slov dle významu (slovní zásoba – významové oblasti)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.32 – Doplňování zájmen do vět (zájmena)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.33 – Luštění slov v šifrách (slovní zásoba – názvy sportů)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.34 – Křížovka (příslovce)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.35 – Vyhledávání údajů v textu (smysl anglického textu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.8.36 – Osmisměrka (slovesa)

VY_22_INOVACE_AJ.9
Autor: Mgr. Mirka Bernardová

 • VY_22_INOVACE_AJ.9.01 – Tvoření slov (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.02 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.03 – Osmisměrka (slovní zásoba – povolání)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.04 – Doplňování číslovek (číslovky základní a řadové)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.05 – Přiřazování slov podle významu (slova významově blízká)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.06 – Tvoření vět (slovosled v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.07 – Porovnávání anglických a českých vět (vyhledávání chyb v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.08 – Osmisměrka (příslovce)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.09 – Zařazování slov (slovní druhy)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.10 – Přiřazování slov podle významu (synonyma, antonyma)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.11 – Osmisměrka (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.12 – Doplňování přídavných jmen (stupňování přídavných jmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.13 – Označení správných vět a vyluštění šifry (vyhledávání chyb v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.14 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.15 – Doplňování sloves (slovesné tvary)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.16 – Přiřazování slov podle významu (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.17 – Spojování otázek a odpovědí a vyluštění šifry (konverzační hodiny)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.18 – Zařazování slov podle významu (slovní druhy)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.19 – Doplňování výrazů do vět (tázací dovětky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.20 – Zařazování slovesných tvarů (nepravidelná slovesa)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.21 – Přiřazování slov podle významu (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.22 – Odvozování slov (odvozování podstatných jmen od sloves)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.23 – Hledání správných odpovědí a vyluštění šifry (rozmanitá slovní zásoba, význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.24 – Křížovka (rozmanitá slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.25 – Doplňování podstatných jmen (množné číslo podstatných jmen)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.26 – Životopis (psaní životopisu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.27 – Dopis (psaní dopisu)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.28 – Doplňování slov s předložkami (předložky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.29 – Zařazování slov podle významu (slovní zásoba – státy, jazyky)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.30 – Označení správných slov a vyluštění šifry (přídavná jména, příslovce)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.31 – Tvoření slov (význam slov)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.32 – Tvoření vět (tázací věty)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.33 – Přiřazování slov dle významu (podstatná jména – povolání)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.34 – Osmisměrka (slovní zásoba – londýnské pamětihodnosti)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.35 – Tvoření vět (slovosled v anglických větách)
 • VY_22_INOVACE_AJ.9.36 – Spojování slov dle významu (synonyma)

VY_22_INOVACE_NJ.8
Autor: Bianka Burianová

 • VY_22_INOVACE_NJ.8.01 Slovní zásoba (mezinár. slova, číslovky, abeceda)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.02 Barvy (názvy barev)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.03 Dny v týdnu (názvy dnů)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.04 Tázací zájmena (druhy tázacích zájmen)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.05 Hodiny (určování času)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.06 Hudební nástroje (názvy hudebních nástrojů)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.07 Tajné písmo (rozluštění dopisu)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.08 Přesmyky (skládání slov)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.09 Antonyma (slova opačného významu)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.10 Křížovka (slovní zásoba)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.11 Rozvrh hodin (názvy předmětů)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.12 Počítáme (matematické příklady slovem)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.13 Matematické příklady (řešení matematic. příkladů)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.14 Koníčky (popis obrázků)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.15 Rozhovory (vhodná slova)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.16 Přiřazování ( přiřazování textů k obrázkům)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.17 Školní potřeby (názvy školních potřeb)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.18 Zvířata (názvy zvířat)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.19 Zvířata (popis zvířat)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.20 Petrův psací stůl (co má Petr na svém psacím stole)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.21 Kolik je hodin? (určování času)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.22 Lexikon zvířat (věk zvířat)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.23 Podstatná jména (množ. číslo podst. jmen)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.24 Kvíz (všeobecné znalosti)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.25 Kvíz (všeobecné znalosti-2. část)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.26 Neurčitý podmět (využití neurčitého podmětu)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.27 Hra se slovy (nehodící se slova)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.28 Dopis (korektura textu)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.29 Hádanka (hra s abecedou)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.30 Co se k sobě hodí (podst. jména + slovesa)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.31 Svět kolem nás (názvy států, obyvatelé států)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.32 Povolání (druhy povolání)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.33 Kam jdeš? (předložky + 4. pád)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.34 Rodokmen (jména rodinných příslušníků)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.35 Krmivo pro zvířata (co mají ráda zvířata)
 • VY_22_INOVACE_NJ.8.36 Televizní program (druhy televizních pořadů)

VY_32_INOVACE_BAJ.1-2
Autor: Mgr. Branislava Batalová

 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.01 Barvy 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.02 Čísla 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.03 Jídlo 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.04 Zvířata 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.05 At play 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.06 Oblečení 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.07 Ovoce a zelenina 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.08 Halloween 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.09 Abeceda 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.10 Obličej 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.11 Tělo 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.12 Ve městě 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.13 In the park 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.14 At school 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.15 Vánoce 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.16 Velikonoce 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.17 Tvary 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.18 Povolání 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.19 V domě 1.-2. ročník
 • VY_32_INOVACE_BAJ.1-2.20 Čtyři roční období 1.-2. ročník

VY_32_INOVACE_ČAJS.1-5
Autor: Mgr. Iveta Hroudová

 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.01 Škola, pro 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.02 Povolání, pro 1. – 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.03 Doprava, cesta do školy, pro 1. – 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.04 Rčení a přísloví, pro 2. – 3. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.05 Dny v týdnu, měsíce, roky, pro 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.06 Hodiny, části dne, měření času, pro 1. – 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.07 Vánoce, pro 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.08 Zima, pro 1. – 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.09 Mláďata na jaře, pro 1. – 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.10 Léto na louce a na poli, pro 1. – 2. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.11 Lidské tělo + zdraví, pro 2. – 3. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.12 Naše vlast, pro 3. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.13 Rostliny, pro 3. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.14 Živočichové, pro 3. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.15 Voda, ryby, pro 3. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.16 Pravěk, pro 4. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.17 Lucemburkové, pro 4. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.18 Památky UNESCO, pro 4. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.19 Vesmír , pro 5. ročník
 • VY_32_INOVACE_ČAJS.1.-5.20 Země, pro 5. ročník

VY_32_INOVACE_ČJ.1-4
Autor: Mgr. Hana Zubíková

 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.01 Jména obecná a vlastní (3.-4.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.02 První písmena a slabiky (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.03 Slabiky,slova (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.04 Pohádky přípravné období (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.05 Vyvozování písmen a slabik (1.ročník )
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.06 Slovo,slabika (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.07 Slabika,slovo.Předložky. (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.08 Hry se slovy (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.09 Vánoce (1.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.10 Psaní „ě“ (1.-3.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.11 Slabiky di-dy, … (2.-3.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.12 Hry se slovy (1.-2.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.13 Hry se slovy (1.-2.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.14 Abeceda (2.-3.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.15 Nauka o slově (3.-4.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.16 Spodoba (2.-3.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.17 Slovní druhy (3.-4.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.18 Pády (4.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.19 Vyjmenovaná slova (3.-4.ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJ.1-4.20 Vyjmenovaná slova (3.-4.ročník)

VY_32_INOVACE_ČJ.6-9
Autor: Mgr. Milena Zahrádková

 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.01 Zájmena – druhy 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.02 Zájmena – určování 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.03 Zájmena – skloňování bezrodých 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.04 Zájmena – skloňování rodových – ten, náš 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.05 Zájmena – skloňování rodových – on, ona, ono 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.06 Zájmena – skloňování podle zájmenných vzorů 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.07 Zájmena – skloňování podle vzorů přídavných jmen 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.08 Zájmena – shrnutí a procvičení 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.09 Číslovky – druhy 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.10 Číslovky – určování druhů 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.11 Číslovky – skloňování číslovek základních 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.12 Číslovky – skloňování číslovek řadových … 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.13 Číslovky – pravopis 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.14 Slovesa – slovesné tvary 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.15 Slovesa – poznávání slovesných tvarů 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.16 Slovesa – mluvnické kategorie I – osoba a číslo 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.17 Slovesa – mluvnické kategorie II a – způsob ozn. a čas 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.18 Slovesa – mluvnické kategorie II b – způsob rozkazovací 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.19 Slovesa – mluvnické kategorie II c – způsob podmiňovací 6. – 9. roč.
 • VY_32_INOVACE_ČJ.6-9.20 Slovesa – shrnutí a procvičení 6. – 9. roč.

VY_32_INOVACE_ČJL.6-9
Autor: Mgr. Milena Zahrádková

 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.01 Pohádky – základní znaky (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.02 Pohádky — lidové (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.03 Pohádky – moderní (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.04 Pohádky – světové (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.05 Komiks – základní znaky (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.06 Fantasy – základní znaky (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.07 Bajky – základní znaky (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.08 Bajky – autoři (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.09 Balada – lidová (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.10 Balada – K. J. Erben (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.11 Balada – Kytice a (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.12 Balada – Kytice b (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.13 Balada – Kytice c (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.14 Balada – Kytice d (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.15 Balada – Kytice e (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.16 Balada – Kytice f (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.17 Balada – Kytice g (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.18 Horor – základní znaky (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.19 Dobrodružná literatura – základní znaky (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.20 Sci-fi – základní znaky (7. ročník)

VY_32_INOVACE_DE.6-9
Autor: Mgr. Gabriela Vejvodová

 • VY_32_INOVACE_ČJL.6-9.01 Pohádky – základní znaky (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.01 Paleolit 6. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.02 Raný středověk 7. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.03 Habsburská monarchie 1526 – 1648 8. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.04 1. světová válka 9. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.05 Neolit a eneolit 6. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.06 Velká Morava a počátky českého státu 7. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.07 Anglická revoluce. Absolutismus v Evropě 8. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.08 Svět a ČSR po první světové válce 9. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.09 Staroorientální státy 6. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.10 Vrcholný středověk. Poslední Přemyslovci 7. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.11 Habsburská monarchie po třicetileté válce. Osvícenství. Vznik USA. 8. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.12 Totalitní režimy před II. světovou válkou. Konec Československa. 9. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.13 Starověké Řecko 6 ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.14 Lucemburkové. Gotická kultura 7. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.15 Francouzská revoluce. Napoleon Bonaparte. 8. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.16 II. světová válka 9. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.17 Starověký Řím 6. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.18 Husitství. Jiří z Poděbrad. 7. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.19 1. polovina 19. století 8. ročník
 • VY_32_INOVACE_DE.6-9.20 Protektorát Čechy a Morava 9. ročník

VY_32_INOVACE_FY.6-9
Autor: Lucie Janoušková

 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.01 Těleso a látka (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.02 Atom a el.náboj (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.03 Magnetismus (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.04 Elektrický obvod (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.05 Výpočty a úlohy (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.06 Pohyb (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.07 Síla (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.08 Mechanika tekutin (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.09 Světelné jevy (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.10 Pohyb, síla (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.11 Práce, výk., energ (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.12 Teplo (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.13 Změny skup. (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.14 Kmitání a vlnění (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.15 El. proud a odpor (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.16 Elektromag. Jevy (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.17 Střid.proud, transf (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.18 Vedení proudu (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.19 Světelné jevy (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_FY.6-9.20 Jaderná energie (9. ročník)

VY_32_INOVACE_HV.1-5
Autor: Mgr. Magdaléna Faltinová

 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.01 Zvuk, tón (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.02 Vlastnosti tónů a zvuků (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.03 Rytmus, tempo (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.04 Rytmizace (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.05 Zábavné opakování (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.06 Hudební nástroje (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.07 Pojmy z hudební teorie (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.08 Stupnice C – dur (3. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.09 Pojmy z hudební teorie (3. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.10 Melodie (3. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.11 Zábavné opakování učiva (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.12 Délka not (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.13 Hudební nástroje (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.14 Pojmy z hudební teorie (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.15 Čeští hudební skladatelé (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.16 Symfonický orchestr (5. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.17 Světoví hudební skladatelé (5. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.18 Práce s písní (5. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.19 Pojmy z hudební teorie (5. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.1-5.20 Zábavné opakování učiva (5. ročník)

VY_32_INOVACE_HV.6-9
Autor: Bianka Burianová

 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.01 – Vývoj hudby (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.02 – Opakování učiva 9. ročníku (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.03 – Baroko (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.04 – Klasicismus (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.05 – Romantismus (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.06 – Jazz (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.07 – O lidském hlase (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.08 – Hudební skladby (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.09 – Tanec (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.10 – Hudební nástroje (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.11 – Renesance (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.12 – Opakování učiva 7. ročníku (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.13 – Stupnice, akord (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.14 – Opakování učiva 6. ročníku (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.15 – Hudba na jevišti (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.16 – Hudební uskupení (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.17 – Hudební výrazové prostředky (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.18 – Lidová píseň (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.19 – Národní divadlo (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_HV.6-9.20 – Předznamenání (6. ročník)

VY_32_INOVACE_INF.6-9
Autor: Bc. Milan Kovář

 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.01 Klávesnice (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.02 Myš (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.03 Konektory (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.04 Prostředí Windows (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.05 Typografická pravidla (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.06 Počítačová síť (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.07 Síťové prvky (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.08 Klávesové zkratky (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.09 Internet (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.10 Webové prohlížeče (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.11 Microsoft Word – prostředí (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.12 Údržba systému (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.13 Programy pro údržbu (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.14 Microsoft Word – základní formátování textu (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.15 Microsoft Word – záhlaví, zápatí, číslování (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.16 Microsoft Word – sloupce, konce stránek, zarážky (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.17 Microsoft Word – styly a formátování (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.18 Microsoft Excel – pracovní prostředí (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.19 Microsoft Excel – tvorba grafů a dat (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_INF.6-9.20 Microsoft PowerPoint (7. ročník)

VY_32_INOVACE_MA.1-5
Autor: Mgr. Magdaléna Faltinová

 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.01 Geometrické tvary (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.02 Počítání do 6 (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.03 Numerace do 10 (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.04 Číselný obor do 100 (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.05 Druhy čar (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.06 Tělesa (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.07 Počítání do 20 s přechodem přes 10 – o n méně, o n více (2. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.08 Malá násobilka (3. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.09 Sčítání, odčítání do 100 (3. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.10 Diagramy (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.11 Čísla do 10 000 (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.12 Čísla větší než 10 000 (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.13 Geometrické útvary s numerací do 20 (1. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.14 Fyzikální veličiny (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.15 Souřadnice bodů (5. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.16 Římské číslice (5. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.17 Zlomky (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.18 Čtvercová síť (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.19 Trojúhelník (4. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.1-5.20 Desetinná čísla (5. ročník)

VY_32_INOVACE_MA.6-9
Autor: Bc. Milan Kovář

 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.01 Kružnice (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.02 Kruh (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.03 Kužel (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.04 Koule (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.05 Kvádr (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.06 Krychle (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.07 Typy úhlů (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.08 Slovní úlohy o pohybu (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.09 Thaletova věta (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.10 Slovní úlohy o společné práci (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.11 Velikost úhlů (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.12 Násobek a dělitel (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.13 Osová souměrnost (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.14 Funkce (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.15 Lineární funkce (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.16 Dělitelnost čísel (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.17 Pythagorova věta (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.18 Odčítání zlomků s písmeny (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.19 Procenta (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_MA.6-9.20 Sčítání zlomků s písmeny (8. ročník)

VY_32_INOVACE_PŘ.7,9
Autor: Lukáš Bárta

 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.01 Ptáci úvod (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.02 Ptáci charakteristika (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.03 Poznávačka ptáci (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.04 Mokřady a ptáci v nich žijící (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.05 Orgánové soust. ptáků (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.06 Ptáci otevřené krajiny a břehů tekoucích vod (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.07 Dravci, sovy a lesní stromoví ptáci (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.08 Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.09 Rozmnožování r. nahosemenné (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.10 Krytosemenné rostliny (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.11 Mízní soustava (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.12 Dýchací soustava (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.13 Trávící soustava (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.14 Soustava vylučovací (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.15 Civilizační choroby (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.16 CNS (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.17 Geologie (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.18 Země (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.19 Krystalová struktura minerálů (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_Př.7,9.20 Zemská kůra – geolog. změny (9. ročník)

VY_32_INOVACE_VV.6-9
Autor: Vanda Špicarová

 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.01 Malba (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.02 Kresba (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.03 Teorie barev (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.04 Pravěké umění (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.05 Starověký Egypt (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.06 Antické Řecko (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.07 Římské umění (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.08 Románské umění (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.09 Gotika (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.10 Renesance (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.11 Baroko, rokoko (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.12 Klasicismus a empír (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.13 Realismus (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.14 Impresionismus (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.15 Secese (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.16 Kubismus (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.17 Pop art (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.18 Grafika (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.19 Čeští ilustrátoři (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_VV.6-9.20 Leonardo da Vinci (9. ročník)

VY_32_INOVACE_ZE.6-9
Autor: Mgr. Jiří Cabrnoch

 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.01 Přírodní poměry ČR (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.02 Základní poznatky o Zemi a vesmíru (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.03 Zeměpisná síť (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.04 Pohyby Země (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.05 Zemské těleso (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.06 Složení zemského tělesa (6. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.07 Obyvatelstvo a sídla (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.08 Severní Amerika (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.09 Latinská Amerika (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.10 Asie (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.11 Asie (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.12 Austrálie a Oceánie (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.13 Přír. podmínky Evropy, obyvatelstvo (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.14 Severní východní Evropa (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.15 Jižní a JV Evropa (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.16 Západní a střední Evropa (8. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.17 Kraje ČR (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.18 Kraje ČR (9. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.19 Afrika (7. ročník)
 • VY_32_INOVACE_ZE.6-9.20 Přír. poměry ČR, obyvatelstvo (9. ročník)

VY_42_INOVACE_MA.1-5.1
Autor: Mgr. Jitka Mazurová

 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.01 Násobení a dělení 2 – měla babka 4 jabka 2.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.02 Násobení a dělení 3 – zvířata 2.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.03 Násobení a dělení 3 2.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.04 Násobení a dělení 4 – automobil 2.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.05 Opakování násobků čísel 1 – 5 (prázdniny) 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.06 Násobení a dělení 5 – prsty, koláče 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.07 Slovní úlohy v oboru čísel 1-100 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.08 Opakování násobků jednociferných čísel . obrázek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.09 Opakování násobků jednociferných čísel – obrázek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.10 Slovní úlohy pro skupiny 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.11 Násobení a dělení 6 – mravenci 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.12 Násobení a dělení 7 – narozeniny 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.13 Násobení a dělení 7 beruška 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.14 Násobení a dělení před podzimními prázdninami – opak. 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.15 Násobení a dělení 8 – pavouk 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.16 Násobení a dělení 9 – vyvození 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.17 Násobení a dělení 9 – cesta na hrad 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.18 Násobení a dělení 9 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.19 Podíl čísel 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.20 Slovní úlohy v oboru 1 – 100 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.21 Opakování malé násobilky – obrázek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.22 Nákup 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.23 Opakování a procvičování řad násobků – obrázek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.24 Vánoční počítání 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.25 Procvičování řad násobků jednociferných čísel – obr. 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.26 Procvičování řad násobků jednociferných čísel – obr. 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.27 Písemné dělení 5.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.28 Procvičování malé násobilky (2 varianty obtížnosti) 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.29 Řády – úvodní hodina rozšíření čís. oboru do 1000 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.30 Číselný obor 1 – 10 (autíčka) 1.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.31 Číselný obor 1 – 20 (tulipány) 1.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.32 Číselný obor 1 – 20 (ptáčci) 1.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.33 Písemné sčítání a odčítání do 1000 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.34 Římské číslice 5.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.35 Logické řady 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/1.36 Magické čtverce 3.r.

VY_42_INOVACE_MA.1-5.2
Autor: Mgr. Jitka Mazurová

 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.01 Bod, úsečka 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.02 Přímá a lomená čára 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.03 Počet trojúhelníků 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.04 Přesnost rýsování danými body 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.05 Počet trojúhelníků spojením 4 bodů 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.06 Počet trojúhelníků daných 5 body 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.07 Geometrické tvary 1.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.08 Vzájemná poloha dvou přímek – kolmé přímky 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.09 Rýsování kolmých přímek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.10 Trojúhelník – popis stran a vrcholů 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.11 Čtverec – vrcholy, strany 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.12 Čtverec ze špejlí 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.13 Obdélník 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.14 Osa souměrnosti – dokreslení obrázku 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.15 Geometrické tvary – poznávání 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.16 Geometrické tvary 2.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.17 Geometrické tvary 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.18 Geometrické tvary 
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.19 Kružnice, kruh 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.20 Délka, převody jednotek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.21 Délka, řezání 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.22 Úsečky – lomená čára 2.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.23 Hmotnost 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.24 Krychle 4.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.25 Tělesa 4.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.26 Trojúhelníky 4.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.27 Rovnoběžky – rýsování 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.28 Rovnoběžky – rýsování 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.29 Obvod obdélníku 5.r. 
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.30 Soustředné kružnice 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.31 Zlomky – část úsečky, čtverce a kruhu 5.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.32 Obsah 5.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.33 Přímá čára 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.34 Délka, převody jednotek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.35 Délka, převody jednotek 3.r.
 • VY_42_INOVACE_MA.1-5/2.36 Délka, převody jednotek 3.r.

VY_42_INOVACE_MA.6-9.1
Autor: Mgr. Romana Blechová

 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.01 Sčítání desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.02 Sčítání desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.03 Odčítání desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.04 Odčítání desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.05 Násobení desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.06 Násobení desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.07 Dělení desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.08 Dělení desetinných čísel – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.09 Početní výkony s des. čísly– 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.10 Početní výkony s des. čísly– 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.11 Sčítání a odčítání celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.12 Sčítání a odčítání celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.13 Sčítání a odčítání celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.14 Sčítání a odčítání celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.15 Násobení celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.16 Dělení celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.17 Násobení a dělení celých čísel – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.18 Početní výkony s celými čísly – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.19 Sčítání a odčítání racionálních čísel – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.20 Sčítání a odčítání racionálních čísel – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.21 Sčítání a odčítání racionálních čísel – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.22 Násobení racionálních čísel – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.23 Násobení rac. čísel – více činitelů – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.24 Násobení rac. čísel – se závorkami – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.25 Dělení racionálních čísel – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.26 Dělení rac. čísel – se závorkami – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.27 Početní výkony s racionálními čísly – 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.28 Poč. výkony s rac. čísly – se záv.– 7. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.29 Mocniny – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.30 Mocniny – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.31 Druhá mocnina – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.32 Druhá mocnina – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.33 Druhá odmocnina – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.34 Druhá odmocnina – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.35 Třetí mocnina – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/1.36 Druhá mocnina a odm. z tabulek – 8. ročník

VY_42_INOVACE_MA.6-9.2
Autor: Mgr. Romana Blechová

 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.01 Délka úsečky – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.02 Pojmenování úhlů – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.03 Měření velikosti úhlu – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.04 Druhy úhlů – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.05 Velikost úhlu ve stupních a min. – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.06 Osová souměrnost – trojúhelník – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.07 Osová souměrnost – čtyřúhelník – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.08 Osová souměrnost – slož. příklad – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.09 Osová souměrnost – slož. příklad – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.10 Vnitřní a vnější úhly – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.11 Druhy trojúhelníků podle úhlů – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.12 Druhy trojúhelníků podle stran – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.13 Druhy trojúhelníků podle úhlů a stran – 6. r.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.14 Kružnice opsaná a vepsaná – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.15 Těžiště trojúhelníku – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.16 Výšky trojúhelníku – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.17 Síť a model krychle – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.18 Síť a model kvádru – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.19 Rovnoběžníky – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.20 Obvod a obsah čtyřúhelníků – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.21 Obvod a obsah lichoběžníků – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.22 Čtyřúhelníky – vzorce – 7. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.23 Zápis Pythagorovy věty – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.24 Přiřazování Pythagorovy věty – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.25 Zápis Pythagorovy věty – složitější – 8. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.26 Vzájemná poloha přímky a kružnice – 8. r.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.27 Vzájemná poloha dvou kružnic – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.28 Délka kružnice – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.29 Obvod a obsah kruhu – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.30 Objem a povrch válce – 8. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.31 Objem a povrch krychle – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.32 Objem a povrch kvádru – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.33 Převody jednotek délky – 6. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.34 Převody jednotek obsahu a objemu– 6. roč.
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.35 Objem a povrch jehlanu – 9. ročník
 • VY_42_INOVACE_MA.6-9/2.36 Objem a povrch kužele – 9. ročník

VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5
Autor: Mgr. Jitka Mazurová

 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.01 Hospodářská zvířata – poznávání 2.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.02 Hospodářská zvířata – produkty 2.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.03 Hospodářská zvířata – desková hra 2.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.04 Hospodářská zvířata – osmisměrka 2.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.05 Čas na ručičkových hodinách 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.06 Čas – typy měřidel 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.07 Povolání 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.08 Povolání 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.09 Přírodniny, suroviny, výrobky 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.10 Vesmír – planety 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.11 Smysly člověka 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.12 Lidské tělo – vnitřní ústrojí 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.13 Lidské tělo – vnitřní ústrojí 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.14 Živočichové – obratlovci, bezobratlí 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.15 Živočichové – savci 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.16 Živočichové – ryby 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.17 Živočichové – ptáci 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.18 Živočichové – plazi 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.19 Živočichové – obojživelníci 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.20 Ptáci – stavba těla 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.21 Význam lesa, jehličnaté stromy 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.22 Naše město – orientace podle mapy 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.23 Naše město – orientace podle mapy 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.24 Naše město – orientace podle mapy 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.25 Naše město – orientace podle mapy 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.26 Naše město – orientace podle mapy 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.27 Náš kraj 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.28 Měření 4.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.29 Teplota 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.30 Hmotnost 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.31 Délka 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.32 Roční doby, měsíce 3.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.33 Ledviny, játra 5.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.34 Moje rodina 1.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.35 Ovoce 1.r.
 • VY_52_INOVACE_ČAJS.1-5.36 Zelenina 1.r.

VY_12_INOVACE_FY.6-9
Autor: Lucie Janoušková

 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.01 Těleso a látka (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.02 Maření fyzikálních veličin (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.03 Síla a její měření (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.04 Model atomu a el. náboj (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.05 Elektrické vlastnosti látek (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.06 Magnetismus (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.07 Elektrický obvod (6. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.08 Pohyb (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.09 Skládání sil (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.10 Posuvné a otáčivé účinky síly, páka (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.11 Deformační účinky síly a třecí síla (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.12 Mechanika tekutin (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.13 Archimedův zákon a vztlaková síla (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.14 Světelné jevy – základy (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.15 Lom světla, rozklad světla, zrcadla (7. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.16 Práce a výkon (8. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.17 Energie (8. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.18 Perpetuum mobile a účinnost (8. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.19 Vnitřní energie tělesa, teplo a kalorimetrická rovnice (8. ročník)
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.20 Vedení a šíření tepla
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.21 Změny skupenství
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.22 Kmitání a vlnění
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.23 Zvuk
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.24 Elektrický proud
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.25 Elektrický odpor
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.26 Rezistory, zdroje, výkon elektrického proudu
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.27 Elektromagnetické jevy, cívka
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.28 Střídavý proud
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.29 Transformátory
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.30 Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.31 Polovodiče
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.32 Elektromagnetické záření
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.33 Světelné jevy
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.34 Čočka, oko, dalekohled
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.35 Jaderná energie
 • VY_52_INOVACE_FY.6-9.36 Astrofyzika

VY_52_INOVACE_CHE.8-9
Autor: Ing. Danica Janková

 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.01 – „SKLENÍKOVÝ EFEKT – GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.02 – „ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD ROPOU, ROPNÉ HAVÁRIE.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.03 – „VODA – ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA 1. “ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.04 – „VODA – ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA 2.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.05 – „KYSLÍK – ŽIVOTODÁRNÝ PLYN.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.06 – „HALOGENY.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.07 – „UHLÍK.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.08 – „FOSFOR.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.09 – „SÍRA.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.10 – „POZNÁVÁNÍ KOVŮ.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.11 – „UŠLECHTILÉ KOVY – ZLATO.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.12 – „UŠLECHTILÉ KOVY – STŘÍBRO.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.13 – „ALKALICKÉ KOVY.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.14 – „VÝROBA A BARVENÍ SKLA.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.15 – „OXIDY – VLASTNOSTI A VYUŽITÍ.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.16 -„KOVY – ŽELEZO, MĚĎ, HLINÍK.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.17 – „ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.18 – „NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.19 – „ZEMNÍ PLYN.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.20 – „UHLÍ.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.21 – „ROPA.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.22 – „JADERNÁ ENERGIE.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.23 – „NEBEZPEČÍ A RIZIKA JADERNÉ ENERGIE PRO ŽIVOT.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.24 – „VODNÍ ELEKTRÁRNY.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.25 – „VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE ČLOVĚKEM.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.26 – „VYUŽÍVÁNÍ SLUNEČNÍ ENERGIE ČLOVĚKEM.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.27 – „OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.28 – „UHLOVODÍKY – ALKENY.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.29 – „UHLOVODÍKY – ALKINY.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.30 – „UHLOVODÍKY – ALKANY.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.31 – „ARENY.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.32 – „ALKOHOLY – VLASTNOSTI A VYUŽITÍ.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.33 – „VÝROBA ALKOHOLU KVAŠENÍM – VÝROBA VÍNA.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.34 – „VÝROBA ALKOHOLU KVAŠENÍM – VÝROBA PIVA.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.35 – „ŠETŘENÍ ENERGIE.“ – 9. ročník
 • VY_52_INOVACE_CHE.8-9.36 – „SACHARIDY – CUKRY.“ – 9. ročník

VY_52_INOVACE_CHE.8-9
Autor: Ing. Danica Janková

 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.01 – „MOTÝLI DENNÍ – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ 6. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.02 – „RYBY NEDRAVÉ.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.03 – „RYBY DRAVÉ.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.04 – „RYBY – ROZMNOŽOVÁNÍ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.05 – „RYBY SLADKOVODNÍ – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.06 – „RYBY MOŘSKÉ – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.07 – „OBOJŽIVELNÍCI – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.08 – „CHOV ŽELV NÁDHERNÝCH.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.09 – „HADI.“ 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.10 – „HADI – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.11 – „KROKODÝLI.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.12 –„CIZOKRAJNÍ JEŠTĚŘI – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.13 – „CIZOKRAJNÍ JEŠTĚŘI – KŘÍŽOVKA.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.14 – „MOKŘADNÍ PTACTVO – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.15 – „MOKŘADNÍ A MOŘŠTÍ PTÁCI – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.16 – „PĚVCI – POZNÁVÁNÍ DRUHŮ.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.17 – „VODNÍ PTACTVO – POZNÁVÁNÍ DRUHŮ.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.18 – „JEHLIČNATÉ STROMY.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.19 – „LISTNATÉ STROMY A KEŘE.“ – 7. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.20 – „RŮŽOVITÉ ROSTLINY.“
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.21 – „HMYZOŽRAVCI.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.22 – „HLODAVCI.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.23 – „HLODAVCI – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.24 – „MEDVĚDOVITÉ ŠELMY.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.25 – „KYTOVCI.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.26 – „ LICHOKOPYTNÍCI.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.27 – „SUDOKOPYTNÍCI.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.28 – „PRIMÁTI – POZNÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ.“- 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.29 – „CHOVÁNÍ ZVÍŘAT – ETOLOGIE – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.30 – „SAVCI BIOMŮ SVĚTA.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.31 – „KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA I.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.32 – „KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA II.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.33 – „SVALOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA I.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.34 – „SVALOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA II.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.35 – „DÝCHACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA I.“ – 8. ročník
 • VY_52_INOVACE_PŘ.6-9.36 – „DÝCHACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA II.“ – 8. ročník

VY_62_INOVACE_FG.6-9/1
Autor: Mgr. Romana Blechová

 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.01 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.02 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.03 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.04 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.05 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.06 Výpočet procentové části – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.07 Výpočet procentové části – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.08 Rodinné hospodaření, procenta – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.09 Rodinné hospodaření, procenta – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.10 Rodinné hospodaření, procenta – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.11 Procentový počet – výpočet základu – 7. roč.
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.12 Procentový počet – výpočet základu – 7. roč.
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.13 Výpočet procentové části – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.14 Výpočet procentové části (slevy) – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.15 Procentový počet (shrnutí) – 7. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.16 Procenta, výpočet DPH – 7. nebo 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.17 Převody měn – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.18 Jednoduché úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.19 Jednoduché úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.20 Jednoduché úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.21 Jednoduché úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.22 Jednoduché úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.23 Složené úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.24 Složené úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.25 Složené úrokování – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.26 Běžný účet – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.27 Spořící účet – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.28 Termínovaný vklad – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.29 Vkladní knížka – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.30 Kontokorent – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.31 Spotřebitelský úvěr – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.32 Stavební spoření – 9. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.33 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.34 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.35 Rodinné hospodaření – 6. ročník
 • VY_62_INOVACE_FG.6-9/1.36 Rodinné hospodaření – 6. ročník

VY_62_INOVACE_FG.8-9/II
Autor: Mgr. Zdeňka Léblová

 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.01 Vlastnictví a jak to s ním je (druhy vlastnictví) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.02 Co je moje, to není tvoje (krádež, autorský zákon) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.03 Čí je ten dům a čí to auto? (povinná evid. majetku) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.04 Ten dělá to a ten zas… (dělba práce) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.05 HDP je když… (co je HDP, jeho složky) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.06 Ekonomika, to je věda (princip ekonomiky) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.07 Pracuji, tedy jsem (zaměstnanec a jeho práva) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.08 Jsem zaměstnanec… (zákoník práce, pr. smlouva) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.09 Něco kolem podnikání (fyzická a právnická osoba) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.10 Trh, to nejsou jen tři písmena (trh a cena zboží) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.11 Reklama pod mikroskopem (výhody a nevýhody) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.12 Není sleva jako sleva (falešná a poctivá sleva) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.13 Když se poláme kolečko (reklamace, záruka) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.14 Frkačky nejen za „kačky“ (obchod-výměna, peníze) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.15 Česká koruna, jaká je? (vědomostní test o koruně) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.16 Jak si chráníme korunu (ochranné prvky bankovek) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.17 Banka je, když… (co je banka, ČNB, fin. pojmy) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.18 Bez účtu ani ránu! (bezhotovostní placení – typy) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.19 Není karta jako karta… (druhy karet) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.20 Bankomat, můj kamarád (funkce bankomatu, PIN) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.21 Ještě je tu Česká pošta (složenka, dobírka, SIPO) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.22 SIPO, nebo LIPO? (k čemu slouží SIPO) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.23 Jak a za co platit? (různé formy platby u zboží) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.24 Kdo šetří, má za tři (způsoby šetření, inflace) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.25 I pojištění je šetření (druhy, povinné ručení) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.26 Když na něco nemáme I. (půjčky, různé druhy) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.27 Když na něco nemáme II. (úrok, splatnost aj.) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.28 Daně a jak na ně I. (co jsou daně) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.29 Daně a jak na ně II. (daňové přiznání a další info) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.30 Rozpočet státu (příjmy, výdaje, typy rozpočtu) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.31 Rozpočet není jen státní (krajský, obecní) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.32 Pojďme na úřad práce (funkce úřadu, dávky) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.33 Až z vás budou senioři (důchodový systém) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.34 Jak budete jednou hospodařit (vlastní rozpočet) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.35 Co je to osobní bankrot? (co obnáší, poradny) (8. – 9. ročník)
 • VY_62_INOVACE_FG.8-9/II.36 Otestujte se! (shrnující test) (8. – 9. ročník)