Informace o škole

Historie školy

Základní kámen školy byl položen 6. října 1972 a 27. srpna 1976 byla slavnostně otevřena. Na včasném otevření školy se podíleli budoucí učitelé i rodiče příštích žáků, kteří společně odpracovali 6547 hodin. Prvním ředitelem byl jmenován Jan Jakl.

Po dobu své existence získala škola řadu význačných úspěchů v různých sportovních, jazykových a pěveckých soutěžích.

V listopadu 1989 přichází tzv. Sametová revoluce. Změny nastaly i v naší škole. Od dubna 1990 řídila školu Mgr. Hana Vítová.

Po náhlém úmrtí Mgr. Jaroslava Cidliny převzala do jmenování Mgr. Jiřího Cabrnocha novým ředitelem řízení školy v zastoupení Mgr. Jana Knížková.

Současnost

V současné době je základní škola součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol pod názvem: Základní škola Nymburk, Letců R. A. F. 1989, IZO 102 386 188.

Ředitelem školy je od 1. 7. 2001 Mgr. Jiří Cabrnoch. 

Součástí školy je také školní družina, školní jídelna, MŠ Pejsek a kočička včetně školní jídelny, MŠ Větrník včetně jídelny a MŠ Adélka.

Základní škola má devět ročníků rozdělených na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 1. – 5. a druhý stupeň 6. – 9. ročníkem.

Vyučování ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola vzájemné úcty a veselých barev.

Od 1. 12. 2002 se staly součástí příspěvkové organizace MŠ Adélka, MŠ Větrník a MŠ Pejsek a kočička, vznikla příspěvková organizace ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989

V současné době je kapacita školy 650 žáků, školní družina má kapacitu 180 dětí a MŠ 363 dětí.