Stránka projektu

Šablony

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022722, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a na extrakurikulární a rozvojové aktivity.  Celková výše podpory činí 1.895.471,- Kč.

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ a MŠ RAF Nymburk“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.403.308,- Kč.