Stránka projektu

Zvyšování environmentálního vzdělávání

Informace o projektu
Články

Nové koše na třídění odpadu

Projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R. A. F. Nymburk“ vrcholí. Byl zahájen 1. 11....

Environmentální kurz 6. A

Od 14. 5. do 18. 5. 2012 se zúčastnili žáci 6. A s paní uč....

Den energie Země 2012

V pondělí 23. 4. proběhl na škole projektový den nazvaný Den energie Země. Třídy 1....

Ekocentrum Střevlík

Ve dvou březnových dnech navštívilo 113 žáků naší školy Ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích....

Environnmentální výchova v terénu

23. ledna následovala druhá část školení pro pedagogy nazvaná Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v...

Environmentální výchova ve škole

Již od listopadu se celý pedagogický sbor naší školy těšil na 9. ledna, kdy nás...

Úvodní slovo

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989, od 1. 11....
Fotogalerie
Digitální učebnicový materiál
Digitální učební materiál
Laboratorní cvičení
Pracovní list

Autor: Branislava Batalová

 • Lesní plody
 • Lesní zvířata
 • Stromy

 

Autor: Zdenka Červová

 • Rostliny a živočichové v lese.Nebezpečí v lese.
 • Význam lesa. Stromy v lese.
 • Roční období v lese. Životní prostředí živočichů.

 

Autor: Danica Janková

 • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
 • Ekologie – AZ kvíz
 • Biodiverzita

 

Autor: Lucie Janoušková

 • Větrná elektrárna
 • Vodní elektrárna
 • Tepelná čerpadla a geotermální energie

 

Autor: Bc. Milan Kovář

 • Energie
 • Zdroje energie
 • Elektrárny

 

Autor: Mgr. Hana Zubíková

 • Podnebná pásma. Deštné pralesy.
 • Význam lesa. Ochrana lesa.
 • Lesy mírného pásu. Lesní kalamity.

Autor: Branislava Batalová

 

Autor: Mgr. Zdenka Červová

 

Autor: Ing. Danica Janková

 

Autor: Lucie Janoušková

 

Autor: Bc. Milan Kovář

 

Autor: Mgr. Hana Zubíková

Autor: Branislava Batalová

 

Autor: Mgr. Zdenka Červová

 

Autor: Ing. Danica Janková

 

Autor: Lucie Janoušková

 

Autor: Bc. Milan Kovář