Stránka projektu

Zvyšování environmentálního vzdělávání

Informace o projektu

Název projektu: Zvyšování enviromentálního vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0092

Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvková

organizace

Datum zahájení realizace projektu: 01. 11. 2011

Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2012

Celková výše finanční podpory: 1 595 149, 03

Cíl: Zkvalitnit znalost žáků naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy do modulové výuky s využitím nově nakoupených moderních komunikačních prostředků a učebních pomůcek. V rámci tohoto projektu byla vybudována environmentální laboratoř a vybavena novým nábytkem, televizí, nástěnnými mapami, encyklopediemi, DVD, učebnicemi a interaktivní tabulí. Na chodbách a ve třídách byly umístěny nádoby na tříděný odpad.

Články

Nové koše na třídění odpadu

Projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R. A. F. Nymburk“ vrcholí. Byl zahájen 1. 11....

Environmentální kurz 6. A

Od 14. 5. do 18. 5. 2012 se zúčastnili žáci 6. A s paní uč....

Den energie Země 2012

V pondělí 23. 4. proběhl na škole projektový den nazvaný Den energie Země. Třídy 1....

Ekocentrum Střevlík

Ve dvou březnových dnech navštívilo 113 žáků naší školy Ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích....

Environnmentální výchova v terénu

23. ledna následovala druhá část školení pro pedagogy nazvaná Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v...

Environmentální výchova ve škole

Již od listopadu se celý pedagogický sbor naší školy těšil na 9. ledna, kdy nás...

Úvodní slovo

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989, od 1. 11....
Fotogalerie