Květen 10, 2012

Day

10
Kvě

Den energie Země 2012

V pondělí 23. 4. proběhl na škole projektový den nazvaný Den energie Země. Třídy 1. i 2. stupně i kroužky školní družiny si připravily pestrý program. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena hlavně na energii, její zdroje, obnovu, druhy. Na scéně se střídaly odborné prezentace, scénky, tance, básničky (dokonce z vlastní tvorby žáků), písničky, akrobatická vystoupení a...