Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Školní ŠVP
(platný od 1. 9. 2022)

ŠVP školní družiny
(platný od 1. 9. 2019)

ŠVP školního klubu
(platný od 28. 12. 2019)

Preventivní program školy
(platný od 2022-2023)

Školní řády

Školní řád
(platný od 1. 9. 2023)

Řád školní jídelny
(platný od 1. 9. 2019)

Řád školní družiny
(platný od 1. 9. 2019)

Řád školního klubu
(platný od 1. 9. 2022)

Řád školní zahrady
(platný od 1. 1. 2021)

Výroční zprávy školy
GDPR
Zápisy z jednání školské rady
Zápis do školského zařízení
Školní jídelna
Formuláře ke stažení