Primární prevence

Vzhledem k sídlištnímu charakteru školy věnuje Základní škola Letců R. A. F. v Nymburce maximální pozornost prevenci sociálně patologických jevů u dětí. Škola zpracovala v roce 2001 Minimální preventivní program a zapojila se do primárně preventivních aktivit zahájených v Nymburce. V rámci tohoto programu bude připravovat a podílet se na řadě nabízených aktivit, jako např. semináře pro pedagogy, systematická práce s učebními texty zaměřenými na primární protidrogovou prevenci, zajištění besed pro žáky, spolupráce s rodiči. Program protidrogová prevence je pravidelnou součástí učebního plánu rodinné a občanské výchovy.

Rada rodičů je informována o realizaci programu na škole. Rodiče spolupracují na realizaci programu a podporují program sponzorskými příspěvky.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí škola nabízí:

  • možnost půjčování odborné literatury o návykových látkách a informačních materiálů týkajících se problematiky prevence šikany
  • individuální konzultace s metodikem prevence v případě jakéhokoliv náznaku podezření na sociálně patologické jevy u dětí
  • pravidelné volnočasové aktivity zaměřené na smysluplné využití volného času
Konzultační hodiny metodika prevence:

Mgr. Peřinová Pavlína
metodik prevence

perinova.pavlina@zs-raf.cz
325 531 063 linka 117
Středa: 14.30 – 15.30 hod.

Další termíny kdykoliv po individuální telefonické dohodě

Metodik prevence nabízí:

  • odbornou a individuální pomoc rodičům při problémech s dítětem
  • odbornou literaturu
  • odkaz na  vhodná odborná  pracoviště při problémech s dítětem