Školní parlament

V naší škole máme žákovský samosprávný orgán – Školní parlament.

Školní parlament je skupina volených žáků z jednotlivých tříd. Ti od svých spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu se řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlament se věnuje činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí)
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy, exkurze, pořádání výstav)
  • podporují charitu a soudržnost

Školní parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Konzultační hodiny koordinátora:

Mgr. Pavel Douděra
koordinátor školního parlamentu

doudera.pavel@zs-raf.cz
325 531 063 linka 102
Středa: 14.30 – 15.30 hod.

Další termíny kdykoliv po individuální telefonické dohodě.

Zápisy z jednání