Předmětové komise

Český jazyk a literatura

Předseda
Mgr. Milena Zahrádková

Matematika - Fyzika

Předseda
Mgr. Romana Blechová

Cizí jazyky

Angličtina, Němčina, Francouzština, Ruština

Předseda
Bc. Anna Marešová

Společenské vědy a IVT

Dějepis, VKO, Informatika, Mediální výchova

Předseda
Mgr. Pavel Douděra

Přírodní vědy

Přírodopis, Zeměpis, Chemie

Předseda
Mgr. Zuzana Bartošová

Umělecká

Výtvarná výchova, Hudební výchova

Předseda
Bc. Vanda Špicarová

Sportovní

Tělesná výchova, VKZ, Pohybová výchova

Předseda
Mgr. Radek Miškovský

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

Předseda
Bc. Vanda Špicarová

Metodické sdružení

1. stupeň

Předseda