Větrník, Pejsek a kočička, Adélka

Mateřské školy

Rodiče si mohou vyzvedávat přihlášky v mateřské škole nebo na webových stránkách mateřské školy.

Přihlášky budou stejné pro mateřské školy: Větrník, Pejsek a kočička, Adélka.

Vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz osobně přinesete ve dnech 3. 3. – 5. 3. mezi 13.00 – 16.00 hodinou do Vámi vybrané mateřské školy. Zde se seznámíte se „Školním řádem” a směrnicí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání”.

Přihláška bude v mateřské škole zaevidována pod registračním číslem, které rodič obdrží, a pod tímto registračním číslem budou dle školského zákona přijaté děti zveřejněny na hlavní nástěnce mateřské školy a na webových stránkách školy.

Nepřijatým dětem bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou domů.

Dne 24. 3. od 11.00 – 13.30 hodin budou mít rodiče možnost nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla přihláška odevzdána.

 

Rodiče si mohou podat přihlášku do třech právních subjektů, tzn. 3 přihlášky:

  1. do MŠ při ZŠ Letců R. A. F.: MŠ Větrník, MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Adélka
  2. do MŠ při ZŠ Komenského: MŠ Čtyřlístek, MŠ Sluníčko
  3. do MŠ při ZŠ Tyršova: MŠ Růženka

 

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:

  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Trvalý pobyt dítěte v obci.
  • V případě, že nebude naplněna kapacita MŠ dětmi v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, budou do MŠ přijímány i děti mladší, v pořadí od nejstaršího až do naplnění kapacity MŠ.
Mateřské školy Letců R.A.F. v Nymburce

Mateřská škola Adélka

Jsme šestitřídní sportovní MŠ podporující všestranný rozvoj dítěte ve spolupráci s rodinou.
Děti jsou ve všech 6 třídách věkově smíšené, sourozenci ponecháni pohromadě.
Preferujeme práci ve skupinách a podporujeme spolupráci mezi dětmi.

Mateřská škola Pejsek a kočička

Máme pět oddělení, čtyři třídy jsou rozděleny podle věku dětí a do jednoho oddělení mohou chodit děti věkově smíšené dle přání rodičů.

Rodiče mají možnost přivádět i odvádět své dítě kdykoliv během dne, tak jak potřebují. Naše školka je plně bezbariérová.

Mateřská škola Větrník

V naší mateřské škole je vzdělávací činnost založena na nepřeberném množství nápadů, možností, pocitů, prožitků, odpočinku, aktivit, zvídavosti, fantazie, pokusu a omylu, které nám roční období dávají, a to jak dětem, tak učitelkám, pracovníkům školy, rodičům i veřejnosti.