Leden 1, 2012

Day

01
Led

Úvodní slovo

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989, od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 realizujeme projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R.A.F. Nymburk“. Projekt si klade za cíl zkvalitnit znalost studentů I. a II. stupně naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy do modulové výuky s využitím...