Leden 24, 2012

Day

24
Led

Environnmentální výchova v terénu

23. ledna následovala druhá část školení pro pedagogy nazvaná Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v terénu. Začali jsme „poznávačkou“ přírodnin, při které jsme „lovili“ hluboko v paměti znalosti ze základní školy. Vžívali jsme se do role žáků a vyplňovali jsme různé pracovní listy. V další části jsme se seznámili s náměty, jak naplánovat environmentální kurz....
24
Led

Environmentální výchova ve škole

Již od listopadu se celý pedagogický sbor naší školy těšil na 9. ledna, kdy nás autobusem dovezli do Ekogymnázia v Poděbradech. Zde jsme se zúčastnili 1. části školení věnovanému tematice Environmentální výchova, vzdělání a osvěta. Po teoretické části, ve které jsme se seznámili s řadou materiálů využitelných při práci s dětmi, jsme si vyzkoušeli některé...