Říjen 22, 2012

Day

22
Říj

Nové koše na třídění odpadu

Projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R. A. F. Nymburk“ vrcholí. Byl zahájen 1. 11. 2011 a příští týden 31. 10. 2012 končí. Žáci jeho prostřednictvím navštívili ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích, byla vybudována environmentální učebna s novým nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektorem, televizí, počítačem, knihami atd. Učitelé vytvořili spoustu výukových materiálů na oživení hodin....