Sportovní den šesťáků

V prvním týdnu nového školního roku pořádalo Město Nymburk již tradičně Sportovní den pro žáky šestých ročníků nymburských základních škol. Akce se konala na Vesláku 7. a 8. 9 2023. Ve čtvrtek se na ni vypravily třídy 6. A a 6. B, v pátek pak 6. C naší školy.

Děti si mohly vyzkoušet řadu kolektivních sportů, jízdu na motokárách a soutěžní klání na jednotlivých stanovištích. Odhodlaným sportovcům ze 6. C se podařilo umístit stejně tak jako 6. A na krásném druhém místě, 6. B skončila na místě šestém.

Akce se povedla, počasí nám přálo a nově vzniklé kolektivy šesťáků zažily příjemný stmelovací čas.

Ing. Jana Follerová (6C), Ing. Kateřina Vetešníková (6A), Bc. Vanda Špicarová (6B)