Adaptační den na Vesláku (6A)

Ve středu 13. září 2023 vyrazila třída 6. A na Veslák v Nymburce. Tentokrát sama, aby se žáci se svou třídní učitelkou lépe poznali. U některých aktivit o sobě hlasitě zjišťovali různé zajímavosti, u jiných museli naopak spolupracovat beze slov. K lepšímu vzájemnému porozumění jim při pestrých aktivitách pomohl školní psycholog. 

Den se velmi vydařil. K pohodě přispělo i příjemné slunečné počasí.

Ing. Kateřina Vetešníková