Laboratorní práce – pitva ryby (7.ročník)

Děti ze 7. ročníků se při hodinách přírodopisu seznamují se stavbou, rozmnožováním, druhy a chovem ryb. Každoročně se najde z řad žáků minimálně jeden, který se věnuje rybaření a je ochoten nám ukázat pitvu ryby. Jako prvnímu se to letos povedlo Matěji Paštikovi, který  ulovil dostatečně velkého kapra. Na něm jsme mohli zkoumat plynový měchýř, žábry, svalstvo, srdce a další z vnitřních orgánů. Spolužáci si z hodiny odnesli nejen nové poznatky, ale i šupinu pro štěstí. Děkujeme.

Tereza Rosická