Česká televize

Dne 5.10.2023 jsme se společně se třídou 3.C zúčastnili exkurze do České
televize, která u příležitosti 70. výročí svého vysílání připravila pro své
návštěvníky dvě výstavy.
První výstavou nás provázel Maxipes Fík. Mohli jsme si vyzkoušet pohádkové
kostýmy, tvořit rekvizity, zvukové efekty, anebo třeba zkusit dabing. Druhá
výstava se nesla v duchu pořadů České televize a byla doprovázena soutěžními
kvízy.
Na závěr jsme si v prodejně suvenýrů nakoupili malé drobnosti a spokojeně
vyrazili směrem na Nymburk.

Třída 4.A