Geometrie činnostně ve 3. A

V hodinách geometrie si žáci zkouší různé druhy činností. Měří, modelují, rýsují. Během činnostní geometrie si děti vyzkoušely vymodelovat prostorová tělesa – krychli, kvádr, jehlan. Tato práce je bavila a zaujala. Určitě se k ní ještě někdy vrátíme. 

 

Mgr. Jana Doušová