1.11.2023 – Dušičky ve III.B

První listopadový den se třída III. B věnovala projektu s názvem „Dušičky“, i když nebyl jen o nich. Během dne se žáci dozvěděli zajímavosti o svátku Všech svatých, Dušičkách i Halloweenu z videa, knih a připravených textů na pracovních listech a snažili se zapamatovat si co nejvíce informací. Povídali si o tom, co dělají s rodinou v těchto dnech. Porovnávali zvyky v České republice a v cizích zemích, zejména pak v Anglii a USA. Své postřehy zaznamenávali do myšlenkových map, které s přibývajícími informacemi neustále rozšiřovali. Plnili zadané úkoly na pracovních listech a, v neposlední řadě, také tvořili. Podařilo se vytvořit strašidelný dům a krásné pavučiny. Odměnou za vynaložené úsilí byl každému malý svítící pavouk a dřevěná dekorace v podobě dýně. Na konci dne se všichni vyfotografovali, někteří dokonce v masce.

                                                                                                                     Mgr. Eva Brázdová