Deváťáci si vyzkoušeli výrobu elektřiny

Naši žáci 9. ročníků se v podzimních dnech zúčastnili programu o obnovitelných zdrojích, který vedl lektor Jakub Vebr. Během dvouhodinového bloku se dozvěděli informace o obnovitelných, ale i neobnovitelných zdrojích. K dané problematice vedli s lektorem diskuzi a došlo i na praktickou část programu – výrobu elektrické energie.