Čertovská škola

  1. 12. 2023 se z naší třídy 3. A stalo peklíčko. Místo žáků, dorazili do školy čertíci. Během celého čertovského dne nás provázely tematické pracovní listy, na kterých jsme si procvičili probírané učivo. Čerti, ti lumpové, nám do pracovních listů zamíchali především opakování, abychom na nic nezapomněli. Ale nebojte, poradili jsme si s tím.

V průběhu vyučování nás navštívil Mikuláš s pomocníky – čerty a andělem. Potrestali – domluvili hříšníkům. Některé si málem odnesli do pekla.  Za naše pekelné snažení jsme si vysloužili nadílku, která potěšila nejednoho čertíka.

Také se na nás přišli podívat malí čertíci ze školky. Vyrobili s námi čerta v pekle, řekli nám básničku a odnesli si vysvědčení od ČERTA.

 

Mgr. Jana Doušová