Happening s košťaty, ještě před „čarodějnicemi“

Nestihli jsme se přidat k akci Ukliďme Česko, proto jsme na škaredou středu vymetli písek z prostranství před školou, aby se jarní výzdoba školy krásně vyjímala. Abychom vymetli zimu a přivítali teplé jaro. A abychom se naučili pracovat na společném díle. Pracovat a spolupracovat. Výborně, žáci a žákyně 7. C! Společně dětem chutnala i odměna – Finest Chocolate from Arriba Cocoa Beans with Chilli.