Požární ochrana očima dětí

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – vyhlášení výsledků soutěže

Žáci naší školy se v tomto školním roce zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023. Kreslilo se, malovalo i psalo. Do okresního kola postoupily tyto práce. Sen Tondy Peřiny, 7. A, Návštěva u hasičů Jakuba Jirsy, 7. A, Kočka Míca a popel v srsti Tomáše Malenického, 7. A, Páni hasiči Denisy Školníkové, 7. C, Záchrana houbaře Matyáše Jeníka, 7. C, Profese hasič Marka Štejnara, 7. C, Hasiči Nicol Landyšové, 9. B, V kempu řádí živel Viktorie Rástočné, 9. B.

Z výtvarných prací vybraly paní učitelky obrázky Matyáše Velechovského, 2. C, Michaely Kočičkové, 1. A, Nell Bosákové, 2. C, Nely Trojáškové, 4. B, Anety Kadlecové 4. B, Terezy Kutilové, 3. A, Emy Müllerové, 7. A, Terezy Bartošové, 6. C, Nicol Slepkové, 6. A.

Dne 16. 6. se uskutečnilo vyhlášení okresního kola na stanici HZS v Nymburce. V literární části ve druhé kategorii na 1. místě skončila Denisa Školníková, na druhém Jakub Jirsa a na třetím Antonín Peřina. Ve třetí kategorii obsadila 1. místo Nicol Landyšová, druhé místo Viktorie Rástočná. Z výtvarných prací vybrala porota na třetí místo obrázek Nely Trojáčkové, 4. B.

V průběhu dopoledne si mohli všichni prohlédnout nově zrekonstruovanou budovu HZS, sestříhané video podmalované hudbou s výtvarnými pracemi. 

Každý obdržel diplom, medaili a ještě pěknou cenu. Do krajského kola postoupily práce z prvních míst.  Nechybělo ani občerstvení. Před odchodem si žáci ještě prohlédli hasičský vůz a dozvěděli se spoustu zajímavostí. 

Poslední informaci, kterou jsme obdrželi, je skvělé umístění v krajském kole. Denisa Školníková i Nikol Landyšová se ve svých kategoriích umístily na prvním místě.

Mgr. Milena Zahrádková