Přání

Dovolte mi, abych popřál našim deváťákům hodně štěstí při nadcházejících přijímacích zkouškách. Ať se vše vydaří dle vašich přání. Držíme vám palce. Totéž přání platí i pro páťáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.