Prevence úrazů páteře

Banální situace, fatální následky. Důsledkem úrazů míchy přibývají v ČR tři vozíčkáři týdně. Přednáška Banal Fatal není místo, kde se žáci vrtí, bloumají očima po stěnách a zívají. Dva mladí muži, od pohledu sportovci tělem i duší, komentují situace natočené jejich aktéry. Různě krkolomné situace různě zdatných sportovců. Hory, hřiště, plácky, voda, tělocvična nebo jen prořezávání stromů. Záběry se střídají, ozývá se chvíli angličtina, tady čeština, potom francouzština, někdy není ani poznat řeč. Rozhodně ale poznáte, že dotyčnému není do smíchu, když záběr končí. Autentické snímky pádů, často s těžkým zraněním, s trvalými následky komentuje student fakulty tělesné výchovy a sportu s poukázáním na kritická místa, kdy dotyčný něco podcenil, přehlédl. Aby se to nestalo podruhé, aby dítě, dospívající, dospělý nepřehlédl možné nebezpečí, zvážil rizika a dohlédl důsledky. Aby se divák přesvědčil, že opatrnosti není nazbyt. Přednáška neodrazuje od sportu, vyzývá ovšem k obezřetnosti, k důkladné tělesné průpravě před jakýmkoli náročným výkonem, k používání dostupných ochranných pomůcek – a hlavně: zdravého rozumu a zdravé míry strachu. Děti měly možnost besedovat i s druhým mladým mužem, který vše komentoval z invalidního vozíčku. Svůj sportovní život, freerides na kole, zodpovědný trénink a vrcholové výkony. Tento mladý muž prodělal úraz při banální vyjížďce na kole, kdy , jak říkal, „si jel vyčistit hlavu od starostí z práce“. A fatální bylo přehlédnutí banálního výmolu. Otevřenost, s jakou mluvil o následných operacích, rehabilitaci, odhodlání, potížích a procesu zařazení se zpět do běžného života s pomocí vozíčku, o všech dalších nesamozřejmých změnách, tato úplná otevřenost byla pro přítomné sedmáky důkazem, že poselství přednášky je míněno vážně. Doufejme, že mladí uvěří starším. Že virály a parádičky na YOU TUBE ponesou v myslích našich žáků to příslovečné blikající varování:  NEBEZPEČÍ ÚRAZU, POUZE S DOHLEDEM, URČENO AKTIVNÍM TRÉNOVANÝM SPORTOVCŮM.

Přednáška v rozsahu 90 minut proběhla v pondělí 8. dubna 2019 v rámci programu primární prevence pro žáky 7. ročníku a děkujeme za ni Nadaci Jedličkova ústavu, České televizi a životnímu pojištění Flexi a hlavně České asociaci paraplegiků.