Rodilý mluvčí

V ZŠ ulici Letců Royal Air Force Nymburk bude hlasitěji znít řeč Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

V letošním školním roce si mohou děti už od třetího ročníku zažít angličtinu jinak. Anglicky. Mohou naslouchat skutečné britské angličtině, prožít hodinu – a ideálně i KOMUNIKOVAT – se zkušeným lektorem, rodilým Britem z Londýna. Do naší školy zavítal pan Leigh Newton (vyslovuje se: lí njútn), lektor angličtiny s dvacetiletou praxí.

Od sedmého ročníku výše byly nově zavedeny do výuky povinně-volitelné předměty. Konverzace v AJ v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně je jedním z nich (žáci jsou klasifikováni rodilým mluvčím.) U mladších žáků lektor naváže jednou týdně na dvě hodiny angličtiny vedené českým pedagogem. Hodnocení výkonu dítěte je sice v rukou českého učitele, ale přejeme si, aby odměnou cennější než známka v žákovské byla možnost si anglicky popovídat. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Máme se nač těšit!

Toto výrazné obohacení a prohloubení výuky cizích jazyků bylo zprostředkováno paní Š. Dvořákovou z neziskové organizace MAP Svatojiřský les, za což jí patří dík.