Vycházka s panem Řehounkem (3. ročník)

Poslední zářijový den vyšli žáci třetích tříd na naučnou vycházku po nymburských památkách. Provázel je pan spisovatel Jan Řehounek. Děti naslouchaly zajímavému vyprávění a rozšiřovaly si svoje znalosti o Nymburce. Navíc měly společníky, provázeli je totiž skřítci nárožníčci. A nyní jsou nejen po Nymburce pod nárožními kameny, ale jejich portréty zdobí naše třídy. Děkujeme za krásný den.