Přání ke dni učitelů 2020

Přání ke Dni učitelů 2020

Ředitelství školy děkuje všem pedagogům za nelehkou práci, kterou v současné době vykonávají, a ke Dni učitelů přeje hodně sil do dalších dnů, hodně trpělivosti a shovívavosti vůči žákům, porozumění vůči rodičům, kteří to také nemají lehké, hodně nápadů, jak dětem usnadnit ztíženou výuku, a hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pohody v osobním životě, a to nejen aktivním členům pedagogického sboru, ale i všem, s kterými se setkáváme jen občas, ale kteří k naší škole neodmyslitelně patří.

Ředitelství školy