Mimořádné opatření

Distanční výuka - samostudium

Po dobu zrušení přímé výuky bude probíhat výuka formou samostudia

Všichni učitelé budou sdílet učivo a úkoly prostřednictvím systému Bakaláři!

Výuka tak probíhá tzv. distanční formou. Žáci mají povinnost všechny zadané úkoly plnit.