Školská rada

Volby do Školské rady

Vzhledem k ukončení mandátů členů Školské rady z řad rodičů k 31.08.2020 proběhnou volby nových členů Školské rady. Prosíme rodiče, kteří by měli zájem se prostřednictvím Školské rady podílet na činnosti školy, aby kontaktovali vedení školy do 25.5.2020. Doba mandátu je 3 roky.