1. a 2. třídy

 • od 4. 1. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd
 • prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v rámci jednotlivých tříd (kolektivy se nebudou slučovat ani jinak prolínat)
 • při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, HV a TV budou nahrazeny pobytem žáků na čerstvém vzduchu (vycházky)
 • třídní učitelky si budou vyzvedávat žáky před školou:  1. třídy v  7:45 hod., 2. třídy v 7:55 hod.
 • žáky, kteří nenavštěvují ŠD, odvedou třídní učitelky po vyučování před školu
 • vstup do budovy školy pro rodiče a ostatní veřejnost je zakázán

Školní družina 

 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
 • z výše uvedeného důvodu nebude probíhat ranní provoz ŠD
 • odpolední provoz ŠD bude probíhat ve stejném režimu (do 17:00 hod.)
 • žáky, kteří navštěvují ŠD a budou chodit po obědě domů, odvedou vychovatelky rovněž po obědě před školu
 • další skupinu žáků budou vychovatelky odvádět ze ŠD před školu v 15:00 hod.
 • pokud budou žáci odcházet ze ŠD samostatně do 15:00 hod., musí zákonní zástupci předložit písemnou žádost

Školní jídelna

 • zařízení školního stravování bude v provozu 
 • zákonní zástupci musí žáka ke školnímu stravování přihlásit!

3. – 9. ročník

 • od 4. 1. 2021 bude probíhat distanční výuka žáků 3. až 9. tříd
 • připomínáme, že distanční výuka je povinná
 • rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit třídnímu učiteli způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce
 • v období distanční výuky budou žáci hodnoceni
 • rozvrhy online hodin tříd 2. stupně níže