Základní informace

Přijímací řízení na osmiletá gymnázia

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Model přijímacího řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích MŠMT vzhledem ke všem nyní známým skutečnostem zachovává stávající podobu přijímacího řízení v těchto parametrech:

  • Uchazeč podává až dvě přihlášky.
  • Jednotná přijímací zkouška (zadání – CERMAT) je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.
  • Nadále zůstává v kompetenci ředitele školy možnost rozhodnout o tom, zda školní část bude součástí přijímacího řízení.
  • Přihlášky musí být na gymnázia doručeny do 1. 3. 2021 (potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu se nevyžaduje, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají tuto skutečnost potvrzením z PPP).

 

Pro vytištění přihlášky je nutné:

  • Zkontrolovat a případně opravit v Bakalářích osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce (nutné je mít vyplněné telefonní a emailové kontakty u zák. zástupce)
  • Na adresu blechova.romana@zs-raf.cz poslat do 5. 2. 2021 email, do předmětu uvést: Přihláška 8G.

Obsahem emailu bude:

  • Jméno a příjmení dítěte, třída
  • Adresa jednoho nebo dvou gymnázií, na která mají být přihlášky vytištěny (lepší je uvést dvě gymnázia a dělat JPZ dvakrát, protože se počítá lepší výsledek)

 

  • Přihlášky budou k vyzvednutí od 15. 2. 2021 v kanceláři naší školy (o případné změně budete informováni na internetových stránkách).
  • Sledujte, prosím, internetové stránky příslušných gymnázií a společnosti CERMAT,kde naleznete cvičná zadání JPZ.