Základní informace

Přijímací řízení na střední školy

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

(pro žáky, kteří splnili 9 let PŠD)

Pro vytištění přihlášky je nutné:

  • Zkontrolovat a případně opravit v Bakalářích osobní údaje žáka a jeho zákonného zástupce (nutné je mít vyplněné telefonní a emailové kontakty u zák. zástupce)
  • Na adresu blechova.romana@zs-raf.cz poslat do 5. 2. 2021 email, do předmětu uvést: Přihláška, třída (9.A, 9.B nebo 9.C, příp. jiná)

 

Obsahem emailu bude:

  • Jméno a příjmení dítěte
  • Název a adresa první školy

Obor – kód a název

Sdělení o nutnosti potvrzení lékaře u zvoleného oboru na přihlášce –  stačí ANO/NE 

  • Název a adresa druhé školy

Obor – kód a název

Sdělení o nutnosti potvrzení lékaře u zvoleného oboru na přihlášce –  stačí ANO/NE 

 

  • Přihlášky musí být na střední školy doručeny do 1. 3. 2021 (u některých oborů se vyžaduje potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají tuto skutečnost potvrzením z PPP, kde si ho musí sami obstarat).
  • Vytištěné přihlášky budou k vyzvednutí od 15. 2. 2021 v kanceláři naší školy (o případné změně budete informováni na internetových stránkách).
  • Sledujte, prosím, internetové stránky vybraných středních škol a společnosti CERMAT, kde v případě potřeby naleznete cvičná zadání JPZ.