Mimořádné opatření

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

současná situace nám nedovoluje, abychom zápis do 1. tříd uskutečnili obvyklou formou, tedy za účasti dětí.

Novinkou pro letošní rok je tedy přihláška k zápisu formou online formuláře, který se vám zobrazí po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy, který najdete na webových stránkách školy (Zapsat dítě online).

Webová aplikace bude dostupná od pátku 26. 3.  2021

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

 1. Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2021/2022 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Zapsat dítě onlineFormulář následně vyplníte, zarezervujete si termín pro případ osobního odevzdání žádosti ve škole a odešlete. Termín je nutné rezervovat v každém případě, ale pokud žádost odevzdáte prostřednictvím datové schránky, nevyužijete ho. V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou (sourozenci).
 2. Po odeslání formuláře vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.
 3. Jako zákonný zástupce doplníte zbývající údaje ve formuláři žádosti (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předáte  v období od  6. do 9. dubna 2021 škole jedním z následujících způsobů:
 • prostřednictvím vaší soukromé datové schránky (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)
 • e-mailem s vaším elektronickým podpisem (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)
 • osobně do kanceláře zástupce ředitele  v termínu vaší rezervace (s sebou přineste rodný list dítěte)
 • výjimečně poštou, pouze doporučeným dopisem s dodejkou s přiloženou prostou kopií rodného listu dítěte(s rizikem, že zákonný zástupce může být vyzván k doplnění informací)
 1. Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do kanceláře zástupce ředitele v co nejkratším termínu.
 2. Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.
 3. Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2021/2022
 4. V přihlášce se vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.
 5. Výsledky zápisu budou zveřejněny 23. 4. 2021 u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 531 063 linka.131

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese vejvodova.gabriela@zs–raf.cz vám zodpovíme případné další dotazy.