Mimořádné opatření

Výuka 2. stupně od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 3. 5. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 6. – 9. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovávat homogenní skupiny žáků, rozhodli jsme o rozdělení tříd do dvou skupin následovně:

Sudý týden (od 3. 5.) – 6. A, 6. B, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 9. A

Lichý týden (od 10. 5.) –  6. C, 7. A, 7. D, 8. C, 9. B, 9. C

Z organizačních důvodů budou od 3. 5. zrušeny pro žáky 2. stupně rozvrhy se žlutě vyznačenými online hodinami. Pokud vyučující zařadí online hodinu do distanční výuky (pouze na uvážení jednotlivých pedagogů), žáci budou včas informováni prostřednictvím Google Classroom.

Distanční výuka je i nadále povinná!

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Proto byly pro žáky 6. – 9. ročníků upraveny rozvrhy, především hodiny cizích jazyků a volitelných předmětů. Žáci budou rozděleni do skupin v rámci svých kmenových tříd.

Výuka na 1. stupni bude probíhat ve stejném režimu rotační výuky jako doposud.

Povinné testování žáků 1. stupně bude probíhat od 3. 5. 2021 pouze 1x týdně.

Žáci 1. stupně budou vstupovat do školy každé pondělí od 7. 15 hod. pouze vedlejším vchodem (do prostoru tělocvičen), kde bude probíhat povinné testování. Ostatní dny budou žáci vstupovat do školy hlavním vchodem.

Povinné testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně.

Žáci 2. stupně budou v pondělí od 7. 45 hod. a ve čtvrtek od 7. 30 hod. vstupovat do školy vedlejším vchodem (do prostoru tělocvičen), kde bude probíhat povinné testování.úterý, ve středu a v pátek žáci půjdou do školy hlavním vchodem.

Žáci, kteří nebudou v příslušném týdnu testováni (absence na začátku vyučování nebo absence v pondělí nebo ve čtvrtek), se budou hlásit na recepci, kde budou testováni dodatečně.

K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře nebo KHS. Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování.

 • Žáci, kteří budou vpuštěni do školy, se nebudou pohybovat v prostorách šaten a přezouvat se budou v kmenové třídě. V kmenových učebnách bude probíhat i odpolední družina.
 • Žák je povinen po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku nebo certifikovanou nanoroušku. Respirátory nejsou povinné.

 Testování

Testování bude probíhat vždy v pondělí od 7. 15 hod. pro žáky 1. stupně a v pondělí od 7. 45 hod. a ve čtvrtek od 7. 30 hod. pro žáky 2. stupně v prostorách tělocvičen.

 • Po vstupu do školy vedlejším vchodem budou žáci rozděleni po třídách do jednotlivých šaten a tělocvičen.
 • Zde si žáci vydezinfikují ruce a obdrží test.
 • Podle návodu a za dohledu pověřených osob provedou testování. Žákům 1. – 3. tříd může pomoci jeden z rodičů.
 • Při negativním výsledku může žák vstoupit do prostoru školy.
 • Při pozitivním testu odchází žák do izolační místnosti nebo ihned opustí školu v doprovodu rodičů. V případě nepřítomnosti rodičů ve škole budou rodiče neprodleně informováni a odvedou si své dítě domů.
 • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali na výsledek testu, aby se nemuseli vracet v případě pozitivního testu z cesty do práce zpět.
 • Pokud bude žák pozitivně testován v pondělí, odchází do karantény. Pokud bude pozitivní při testování ve čtvrtek, musí odejít do karantény celá třída.
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy.
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat distanční výuku.

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku, se mohou stravovat ve školní jídelně.
 • Rodiče musí žáka ke stravování včas přihlásit.

Školní družina

 • Žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku a jsou přihlášeni do družiny, mohou školní družinu navštěvovat.
 • Vzhledem k dodržování homogenity tříd nebude probíhat ranní provoz družiny.
 • Odpolední školní družina bude probíhat v kmenových učebnách.
 • Žáci budou odvedeni před školu po obědě a v 15.00 hod.
 • Pokud žák bude odcházet po 15. hodině, rodiče musí písemně informovat vychovatelky o čase odchodu ze školní družiny. (ŠD bude probíhat v jiných prostorách a rodiče se odpoledne nedozvoní.)

Z organizačních důvodů a vzhledem k dodržování homogenity tříd nebudou od 3. 5. navštěvovat školní družinu žáci 5. ročníků.

Další informace žákům předají třídní učitelé.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

Vedení školy