S účinností od 17. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací.

Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Žáci se budou vyučovat podle platných rozvrhů a dělit na skupiny jazyků a volitelných předmětů.

Tělesná výchova bude probíhat pouze ve venkovních prostorech.

Ve školních družinách a školních klubech dochází ke zrušení omezení. Provoz bude v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Bude obnoven provoz ranní školní družiny ve dnech od úterý do pátku.

Dále se ruší povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů

S účinností od 17. května 2021 se mění frekvence preventivního antigenního testu.

Žáci 1. a 2. stupně se budou testovat jedenkrát týdně.

  • žáci 1. stupně vždy v pondělí – od 7. 15 do 7. 35 hod.
  • žáci 2. stupně vždy v pondělí – od 7.35 do 7. 55 hod.

V pondělí žáci budou vstupovat do školy vedlejším vchodem do tělocvičen.

V ostatní dny žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem.

Od 17. 5. budou v provozu šatny.

S činností od 10. 5. 2021 není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Ve vnitřních prostorech pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.