Přípravná třída

Na škole Letců RAF byla letos vytvořena přípravná třída. Patnáct dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky, sem bylo zařazeno bez ohledu na to, na které škole se zúčastnily zápisu, na základě žádosti rodičů a doporučení PPP. Paní učitelka Mgr. Jana Zábranská je bude připravovat na nástup do první třídy v příštím školním roce. I tyto děti přivítal ve škole pan ředitel s panem místostarostou a popřál jim i rodičům hodně úspěchů.