Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok začíná 1. září 2022 v 7. 55 hod. Seznamy prvních tříd budou vyvěšeny ve vestibulu školy. Třídní učitelky 1. ročníků si žáky a rodiče vyzvednou před školou v 7. 45 hod.

Pro ostatní žáky 1. stupně bude otevřena ranní družina 6. 00 – 7. 35 hod.
O organizaci výuky 2. září bude informovat žáky a zákonné zástupce třídní učitelka.