Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

 zápis do 1. ročníku na školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 12. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin. Zápis proběhne prezenční formou za osobní účasti dítěte a zákonného zástupce.

Přihlášku k zápisu podáte formou online formuláře, který se Vám zobrazí po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy, který najdete na webových stránkách školy (Zapsat dítě online).

Webová aplikace bude dostupná od pondělí  6. 3. 2023 do úterý 11. 4. 2023.

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

 1. Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2023/2024 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Zapsat dítě onlineFormulář následně vyplníte a odešlete nejpozději do úterý 11. 4. 2023. V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou (sourozenci). Do online formuláře uveďte opravdu platnou a spolehlivou e-mailovou adresu.
 2. Po odeslání formuláře Vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty si stáhněte okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.
 3. Zákonný zástupce doplní zbývající údaje do formuláře Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře), vytištěné a podepsané je předá 12. 4. 2023 při zápisu ve škole.
 4. Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Originály obou dokumentů odevzdá zákonný zástupce do ZŠ během zápisu nebo v co nejkratším termínu. Bez těchto dokumentů nemůže ředitel školy rozhodnout o udělení odkladu školní docházky.
 5. K zápisu si kromě žádosti o přijetí (případně i žádosti o odklad) s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
 6. V případě cizinců je nutné s sebou přinést také potvrzení o povolení k pobytu.
 7. V případě ukrajinských dětí s sebou přineste: vízový doklad dítěte, osobní doklad zákonného zástupce – doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti (nájemní smlouvu, potvrzení o ubytování).
 8. Procesem zápisu včetně registrace musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.
 9. Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2023/2024.
 10. V přihlášce se Vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.
 11. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději v pátek 28. 4. 2023 u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 531 063, linka 131.

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese vejvodova.gabriela@zs–raf.cz Vám zodpovíme případné další dotazy.