Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd se bude konat ve středu 7. června 2023 v 15.00hod. Třídní učitelky si vyzvednou rodiče před budovou školy. Seznamy žáků budou vyvěšeny bezprostředně před schůzkou na nástěnce při vstupu do školy.