Otevření multifunkční auly

Rafka se konečně dočkala vytoužené multifunkční haly, která škole tolik let chyběla. Aula může sloužit žákům, pedagogům i rodičům mnoha způsoby – jako přednáškový sál, kinosál s kvalitním zvukem a obrazem, divadelní jeviště, výstavní prostor, přehlídkové molo nebo třeba jako relaxační čítárna. Měnit prostor dle potřeby a příležitosti umožňuje důmyslný systém posuvných panelů. O atmosféru se stará mobilní nasvícení. Žáci zde pracují také s 3D tiskárnou. 

Oficiálně byla aula uvedena do provozu 21. 3. 2023, kdy ředitel školy Mgr. Jiří Cabrnoch spolu s kolegy a zhotovitelem představil novinku starostovi města Tomáši Machovi a dalším zástupcům městského úřadu. Otevření prostoru zpestřili žáci 5. A hudebním vystoupením na novém pódiu. Moderní multifunkční zázemí pro výuku, tvoření, žákovské akademie a další akce školy se podařilo vytvořit z původních nevyužívaných šaten.