Od letošního školního roku budou zákonní zástupci hradit veškeré platby bezhotovostně na účet školy.

Číslo účtu: 9227710227/0100

účet je vedený u Komerční banky, pobočka v Nymburce

Každý žák dostane v daném školném roce svůj vlastní variabilní symbol pro všechny platby, který zapíše třídní učitel do informační knížky. Do poznámky k platbě, prosím, uveďte o jakou platbu se jedná.