Den Země 2019

Přístup Čechů k ekologii se za posledních deset let výrazně proměnil. Stále více lidí třídí odpad, téměř 90 % domácností šetří elektřinou, přibývá dobíjecích stanic pro elektromobily i plnicích CNG stanic. Hlavní výzvou dneška je ale podle ekologů sucho, boj s jednorázovými plasty a stav českého zemědělství.

Do popředí ekologických témat se s obdobím sucha dostávají také úspory vody. Sucho a nedostatek vody se v posledních letech projevuje i v České republice. V průměru každý z nás spotřebuje kolem 90 až 100 litrů pitné vody denně, ještě před několika lety byla průměrná spotřeba na obyvatele kolem 120 litrů.

Jako už tradičně jsme se v letošním školním roce 2018/2019 na škole ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce zaměřili na projektové dny, které našim žákům pomáhají k osvojení látky probírané v jednotlivých předmětech. Po dvou letech jsme se vrátili k oslavě „Dne Země“. Dlouho před zmíněným dnem probíhaly sáhodlouhé diskuse mezi učiteli a žáky o tom, jakému tématu se v letošním roce budeme věnovat. Vyhrálo velmi aktuální téma „Sucho a voda“.

Jednou z hlavních podmínek projektu bylo, aby jednotlivé činnosti probíhaly interaktivně, neboť tak děti projevují větší zájem o danou problematiku.

Od začátku tohoto kalendářního roku se oslovení učitelé scházeli na pravidelných poradách, aby vše zkoordinovali a připravili v prvotřídní kvalitě.

Velký den proběhl 25. 04. 2019. Akce se zúčastnili všichni žáci druhého stupně. Každá třída dostala v předstihu plánek projektového dne, který určoval, kdy a kde budou mít jednotlivé třídy určený program.

Šesťáci a sedmáci navštívili mobilní planetárium, ve kterém zhlédli film o klimatických změnách, poté navštívili keramickou dílnu, kde si mohli vyrobit z keramické hlíny sluníčko nebo rybičku, učili se zpívat písničky o vodě, vyslechli přednášku RNDr. Jakubinského o následcích globálního oteplování na život na planetě Zemi, zjišťovali spotřebu vody během jediného čištění zubů.

Našim osmákům a deváťákům byla vybrána jiná stanoviště. V místní čističce odpadních vod sledovali proces čištění a následně si sami mohli v učebně chemie vyzkoušet, jak lze provádět čištění vody v chemické laboratoři. Dále se tématu věnovali v rámci přírodopisu a hodin matematiky, kde si například měli spočítat roční spotřebu vody v domácnosti.

Všem učitelům naší školy, kteří projektový den připravili a organizovali, děkuji.

Jak akci zhodnotit? To je na našich žácích. Rozhodně je některá stanoviště zaujala více, některá třeba méně. O jednom jsem ale přesvědčen – každý se alespoň na chvíli musel zamyslet nad tím, že je voda pro náš život nezbytná a že šetřit se dá. A musí!

Naší planetě Zemi přejeme: „Buď zdráva a vydrž všem v dobré kondici!“