Poděkování ukrajinských učitelů

Dne 24. února vtrhla vojska Ruské federace na území Ukrajiny. Na základě této ničím nevyprovokované války se spustila obrovská uprchlická vlna. Česká republika přijala stovky tisíc uprchlíků.

Již v počátku ruské invaze se několik desítek matek s dětmi z Ukrajiny dostalo i do našeho města Nymburka. Již od začátku se řešilo ubytování, zaměstnání a především vzdělávání dětí. Problém to byl velký vzhledem k věkovému rozpětí. Ono zkuste si sestavit třídu z dětí předškolního věku až po končící středoškoláky.

Jako jedna z prvních se k tomuto problému postavila čelem základní škola R.A.F. v Nymburce.

Našla prostory a vybavila učebny pro výuku.

Tímto bych chtěla poděkovat především vedení školy v čele s panem ředitelem Jiřím Cabrnochem za opravdu nadstandardní vstřícnost k našim požadavkům, učitelům za velkou pomoc při začleňování dětí do tříd a při výuce češtiny, dále kolektivu školní jídelny, který se snažil upravit českou kuchyni tak, aby si zvykly i ukrajinské děti. Dále bych chtěla poděkovat všem, a to jak darujícím, tak i těm, kdo uspořádali sbírky, za hračky, dále za materiální pomoc, která přišla dokonce i od dětí ZŠ.

Na závěr bych chtěla ještě jednou jménem ukrajinských maminek i dětí poděkovat za obrovskou vlnu solidarity, která se v našem městě zvedla.

Děkuji Irena Sedláčková