Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

 

Vážení rodiče, vzhledem k pokynům MZ a MŠMT bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.

Žáci budou plnit úkoly a pokyny zadané prostřednictvím Google Classroom. Úkoly a studijní materiály budou zadávány v jednotlivých předmětech (kurzech) průběžně s ohledem na týdenní hodinovou dotaci jednotlivých předmětů. Prostřednictvím Google Meet se budou odehrávat online schůzky žáků s vyučujícími a online výuka. Online schůzky a výuka nemusí probíhat celou vyučovací hodinu, žáci budou pracovat i samostatně.

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit třídnímu učiteli způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. V období distanční výuky mohou být žáci hodnoceni.

Obědy jsou od 14. 10. do odvolání centrálně odhlášeny. S vyučujícími mohou rodiče komunikovat prostřednictvím školních e-mailů.