Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví jeho pravidla.

Pedagogická rada přijala způsob provedení klasifikace plně ve znění této vyhlášky.

Základní kritéria hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou následující:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrným kritériem budou také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, s přihlédnutím ke vzdělávacím podmínkám každého žáka
  • podpůrným kritériem budou podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, (od 11. 5. žáci 9. ročníku, od 25. 5. žáci 1. stupně, od 8. 6. konzultace žáků 2. stupně)
  • podpůrným kritériem bude hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno ze všech předmětů.

Touto vyhláškou není dotčena možnost konání opravných zkoušek a komisionálních přezkoušení stanovených školským zákonem.

Uvedený způsob hodnocení dočasně upravuje platný klasifikační řád školy v bodech, které se týkají způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků, a to v období druhého pololetí školního roku 2019/2020.