Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v 7.55 hod. (1. třídy v 8.00 hod.) v kmenových učebnách.

 • Žáky 1. tříd a jejich rodiče vyzvednou třídní učitelky v 7.55 hod. před školou (zařazení žáků najdete na seznamech u vchodu do školy).
 • Žáky 6. tříd vyzvednou třídní učitelky v 7.45 hod. před školou (zařazení žáků najdete na seznamech u vchodu do školy).
 • Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci ve škole nemusí používat roušku.
 • Do školní budovy mohou vstoupit pouze žáci bez doprovodu!
 • Vstup do budovy školy pro rodiče a ostatní veřejnost je zakázán!
 • Zákonní zástupci mohou přijít do školy pouze:
  1. po předběžné domluvě s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy)
  2. v době konzultačního odpoledne (středa 14.30 – 15.30 hod.) si mohou rodiče dohodnout schůzku s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy)
  3. v době třídních schůzek a konzultací dle plánu školy
 • Žádáme rodiče a ostatní veřejnost, aby při vstupu do školy používali roušku.
 • Pro kontakt se školou používejte e-mail vyučujících příjmení.jméno@zs-raf.cz nebo telefon.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce apod.).

Těšíme se další spolupráci.